De som läser Hufvudstadsbladet kan ha fått fel uppfattning om vad jag sagt då jag kontaktade Hbl dagen efter händelserna på ambassaden. Jag vill här kort förtydliga och korrigera det som skrivits.

Den omtalade kvällen på ambassaden var två dagar före valet, och jag visste att nästa Ny Tid utkommer två veckor senare. Och jag fick för mig att det skulle vara viktigt att
berätta om de sexuella trakasserierna före valet. Så jag skrev en kort text som jag mailade till hbl.

Jag skickade en kort text om vad som hänt på ambassaden till Hbl, självklart medveten om att de använder mitt namn om de publicerar eller citerar mig. Jag hade villigt ställt upp som ögonvittne om någon frågat. Jag kom inte med några direktiv om var i tidningen texten skulle användas.

Solveig Arle

Lämna en kommentar