Tekniska framtidsvisioner – del 2

av Ernst Mecke

Flytande vindkraftsenheter vore en innovativ energilösning som kunde passa också i Östersjön, skriver Ernst Mecke i sin serie om tekniska visioner.

Ten Technologies to Fix Energy and Climate – tio olika tekniska lösningar för att klara av energi- och klimatproblemen. Så lyder titeln på en bok av Chris Goodall, i vilken författaren presenterar olika möjligheter och alternativ gällande vår energiförsörjning. Dessutom redogör han för vad som hittills gjorts och förverkligats och inkluderar kalkyler över pris, kostnader med mera. Boken är extremt realistisk och verkligen att rekommendera!

Bland de möjliga energikällor som redovisas, är det många som inte är genomförbara här i Finland, som till exempel tidvatten- och böljekraft eller solkraft i stor skala. Däremot innehåller kapitlet om vindkraft en väl avvägd, längre diskussion om ämnet, men dock inga som helst uppgifter om flytande vindkraftverk.

Flytande vindkraft har sysselsatt mig i närmare 30 års tid. Fördelarna med denna typ av vindkraft är många: vindstyrkan tenderar i allmänhet att vara starkare ute till havs, avstånden till eventuellt besvärade grannar är större och de erforderliga kvadratmetrarna för konstruktionerna är betydligt billigare än på landbacken. Enheterna kan till exempel fogas ihop på olika varv och kan därefter enkelt transporteras ut till havs med bogserfartyg. Ifall dylika vindkraftsenheter kunde förankras på upp till 200 meters djup finns det vidsträckta områden att ta till, som till exempel havet mellan England och Frankrike, Irländska sjön, stora delar av Nordsjön och nästan hela Östersjön!

Rätt nyligen fick jag information om att norska företag redan är aktiva på detta område (se Google ”hywind project”). Vid en närmare granskning framgick det att de enheter som här avsågs har en djupgång om cirka 100 meter (antagligen för att klara av sådana vind- och vågförhållanden som kan råda under atlantiska stormar), vilket gör dem oändamålsenliga i grundare områden såsom Östersjön.

Därmed torde det fortfarande vara möjligt att få foten in på denna framtida marknad genom att utveckla flytande vindkraftverk som skräddarsytts för förhållandena i Östersjön. Det kunde då vara skäl att kombinera kunskap från företag som konstruerar bojar och sjömärken (gällande know-how om korrosion, förankring och extrema isförhållanden) med erfarenheter från segelbåtsindustrin (gällande de mastkonstruktioner och kölar som håller anläggningen upprätt), för att inte nämna fabrikörerna av traditionella vindkraftverk. I det sammanhanget kunde även jag ha idéer att erbjuda …

Skeppsvarvsindustrin, som nuförtiden lider brist på orderbeställningar, torde gärna ställa upp gällande produktionen av dessa vindkraftsenheter.

Ernst Mecke

övers. Heinz-Rudolf Voigt
Foto: Petr Kratochvil

 

Lämna en kommentar