Vi ska visa respekt. Respekt för Finland, dess lagar, dess folk och dess väljare. Alla som fyllt 18 år har rösträtt. Rösträtten tilldelar folket statsmakten. Så står det i grundlagen. Vi ska visa grundlagen respekt.

Sammanlagt 200 ledamöter representerar folket. Av dem har 191 tagit ställning till invandring. 74 ville minska på stöden till invandrare. Åtminstone delvis. 45 ville minska stöden drastiskt. James Hirvisaari är en av dem. Han är nationalistiskt sinnad. Han företräder Suomen Sisu. Hirvisaari hatar tanterna i blomsterhattar. Tanterna talar för mångkultur. Mångkulturen är skyldig till terrordåd. Terrordåd som muslimer utför.

Mångkulturalismen fungerar inte. Enligt Juho Eerola. Också han representerar Suomen Sisu. Finlands sisu tycker inte om vänsterfolkets invandrare. Vänsterfolkets invandrare lever på folkets skatteintäkter. De tar borgarnas pengar. Eerola är borgare. Borgare från Kotka. Maria Lohela kommer inte från Kotka. Hon är från Egentliga Finland.

Lohela är listans enda invalda kvinna. Hon står för en mycket restriktiv invandringspolitik. Invandrarnas inverkan på det finländska samhället är negativ. Enligt Lohela är samhället ingen global socialbyrå. Det har samhället inte råd att vara. Det har heller inte någon plikt att vara den globala socialbyrån. Samhället ska inte heller syssla med svenska språket.

Olli Immonen är 25 år gammal. Han kämpar för folkets frihet. Immonen har lösningen till problemet med invandring. Samhället ska begränsa invandring från tredje världen. Invandring av människor som så gott som omöjligt kan anpassa sig. Anpassa sig till det västerländska samhället. Anpassa sig till det sannfinländska samhället. Som ingenting vet om Finlands sisu. Ingenting om den sannfinländska sisun.

Alla fyra representerar det nya sannfinländska samhället. Tillsammans med Jussi Halla-aho och Timo Soini hör de till invandringskritikernas elit. De står för 19 procent av Finlands folk. De står för det Ollilas brandinggrupp vill. De är världens problemlösare. År 2030 är de den rena finländska eliten. Redan nu bor eliten i världens bästa land. Välkommen till Sannfinland.

I det sanna Finland läser man Kalevala. Kalevala står för yttrandefrihet. ”Hets mot folkgrupp” ska vara tillåtet. Det ska vara inskrivet i Finlands lag. Den nuvarande lagparagrafen måste strykas. Den strider mot yttrandefriheten. 72 ledamöter är av annan åsikt. Helt eller delvis. 72 ledamöter representerar 36 procent av Finlands folk. Vad händer med deras Finland?

Var tredje finländare är orolig efter valresultatet. Europa är oroligt efter valresultatet. Valresultatet reflekterar det växande motståndet. Ett växande motstånd mot den europeiska unionen. Motstånd mot att hjälpa EU:s krisländer. Den försvårar lösandet av kriserna. Kriserna i Grekland, Irland och Portugal. Valresultatet försvagar euron. Det finns euro även i Sannfinland. Ännu.

Jimmie Åkesson är nöjd med valresultatet. Åkesson är Sverigedemokrat. Han är nöjd med kritiken mot massinvandring. Han är nöjd med kritiken mot europeisk överstatlighet. Kritiken som fått ett så brett stöd i Finland. Åkesson har förhoppningar om att valresultatet får en effekt. En effekt på den svenska debatten. Åkesson är välkommen som invandrare. Välkommen till Sannfinland.

Det finns anledning att vara oroad. Oroad över landets nya politik. Landets rena landsbygdskonservatism. Rena gubbkultur. Stubb,  Soini och Ala-aho. Stubb är landets utrikesminister. Stubb försvarar Soini. Han ger blanka kort åt Soini. Utan krav på att ta avstånd från främlingsfientliga attityder. Avstånd från fennomana kretsar. Avstånd från att alla människor inte har samma värde. Avstånd från fascistoida stämningar. Avstånd från nationalistpopulistiska idéer. Välkommen till Sannfinland.

Demokratin kan vara hård ibland. Men vi ska visa respekt. Respekt för Finland, dess lagar, dess folk och dess ledamöter. Respekt är en förutsättning för att se människan i den invandrade grannen. Respekt lägger grunden för en bättre morgondag.

Gerd-Peter Löcke

Ordförande för det internationella finlandssvenska kulturforumet IFISK

 

6 kommentarer

Viktorp 17 maj, 2011 - 03:35

Jimmie Åkesson har t.o.m. uttryckt sin förståelse inför Halla-Ahos o.a. avvoghet mot Tvångssvenskan, förmodligen mot bakgrund av den gamla skrönan om den ”svenska” kolonisationen av ”Österland”. (Han kunde väl läsa litet av Matti Klinge för att justera sitt tänkande.)
I övrigt vore det nog på sin plats att justera synen på islam, också inom vänstern.
Faktum är ju att det går en flodvåg av reaktionär islamism över världen som ignoreras. Hur kommer det sig t.ex. att flickorna i Gaza inte längre går i kortkort, utan i nunnedok och långsärk? Och hur kommer det sig att en ledande rikssvensk muslim – Muhammed Omar – inte bara förespråkar hijab, niqab, etc, utan också omfamnar Hitler?
Hur vore det om dagens vänster – som fordom hatade alla utslag av religiös vidskepelse – vågade kritisera flodvågen. Det finns nog endel bäckar också här som behöver dämmas…

Reply
Sara 23 maj, 2011 - 12:24

Det som sannfinnländarna inte vill inse är att problemet med integrationen av invandrare inte är ett problem från invandrarnas sida, utan från (sann)finländarnas sida. De vill inte inse att Finlands befolkning har förändrats, att den nuförtiden är mångkulturell. Istället lever sannfinländarna i nån sorts förvrängd verklighet där allting utifrån är parasiter/fiender som måste elimineras, som ur nån sorts urtidssaga. Det är sannfinländarna som borde gå på integrationskurs, lära sej hur Finlands befolkning ser ut idag, och lära sej hur viktigt det är med mångkulturalitet.

Reply
tapio tukiainen 13 juni, 2011 - 12:19

Det vad sannfinländarna inte kan inse är att efter några års tid har vi en sådan brist på arbetskraft att vårt eget folk inte klarar med allt arbete som borde göras. Antalet pensionärer ökar och det finns allt färre arbetare som har som börda att upprätthålla vårt välfärdssystem. Då är det ända alternativet att skaffa så mycket invandring som möjligt för att det skulle vara mera arbetsfolk som skulle klara framtidens krav. Jag undrar mycket redan nu på vilket sätt de som arbetar nu kommer att tjäna sina pensioner.

Reply
Heikki Jansson 25 juni, 2011 - 13:02

Sannfinländarnas problem är att de inte är finnar, vilket vi, svenskspråkiga. är.

Spola struntet med ”finländare” – till skillnad från ”ugrerna”. Vi är finnar – de finskspråkiga är också. Vi är inte någon speciell ”ras” utan en – beklagligt liten – minoritet i Finland.

Om vi vill överleva som svenskspråkiga (som sådana, vilka talar svenska som modersmål) bör vi ta skeden i vacker hand. De hyggliga bland de finskspråkiga har redan gjort det – alltså tagit skeden i vacker hand – och med lejonmod försvarat oss svenskspråkiga – det är vår tur nu. ”Vuoroin vieraissa”, som finnen säger. De flesta av oss kan ju i alla fall finska. Det är ju därför vi talar finska.

Hälsn.

H.J.

PS. Jag hoppas att detta är rätt forum för mitt inlägg.

Thangyou all!

Reply
Roberto Cajas 8 juli, 2011 - 02:32

Multikultur är ett gift som söndrar samhället. Tack och lov har allt fler insett det ute i Europa och resten av världen. Förnuftigt folk som Japaner har aldrig ens omfamnat eländet. Men insnöade godhetsapostlar, speciellt i ankdammen Sverige, sover vidare i sin enfald och fortsätter med förgörelsen av landet. I ett av dom senaste opinionsundersökningar i Finland så har 23% av folket vaknat och insett att Sannfinländarna har rätt och skulle röstat på dom idag, vilket skulle gjort partiet till det största. När vaknar resten och ser verkligheten?

Reply
Viktorp 22 juli, 2011 - 02:37

Det är en viss skilnad mellan inhemska minoriteter: samer, sverigefinnar, finlandssvenskar
och i sen tid inkommande muslimer.
Problem finns när det gäller den senare gruppens mera militanta element, d.v.s. islamisterna.
Att skamstämpla muslimer generellt är förkastligt, men de ortodoxa bör motarbetas.
Varför kan inte den s.k. vänstern inse det. (Undras vad Edvard Gylling och Kustaa Rovio skulle ha tyckt om dagens infantila vänsterdebatt i frågan?!

PS/Jag ansluter mig inte till missuppfattningen att ”mäenkieli” är ett från finskan avskilt språk. Det är lika korkat som Stalins syn på fjärrkarelarna.

Reply

Lämna en kommentar