Ärkekapitalism och terrorromantik på Viirus

av Anna von Bonsdorff