Folkets åsikt om att hjärtkirurgin i Vasa bör bevaras är entydig. Därför väntar vi oss nu klara beslut av sjukvårdsfullmäktige om att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus skall kvarstå och utvecklas. Fortsatt ovisshet försvårar möjligheterna att få stabilitet i verksamheten och kunna locka kompetenta läkare.

Bibehållen verksamhet är nödvändig också för att vi skall kunna garantera sjukhusets status inför framtiden, så att det inte klassas ner till ett B-sjukhus.

Det ställs sparkrav på den offentliga sektorn på olika håll. I denna kravdjungel gäller det att hålla huvudet kallt och inse vad som är nödvändigt. Våra hjärtpatienter behöver och skall få vård oberoende av ekonomisk situation, då man med ingrepp kan bota dem. Om riskerna för dödsfall ökar samtidigt som kostnaderna inte förändras eller stiger ifall patienterna skall transporteras till operation antingen i Tammerfors eller i Åbo – ja, då borde det vara rätt klart att vi satsar på fortsatt hjärtkirurgi på orten.

Vi på lokalplanet vill ha en fungerande vård, därför är fortsatt hjärtkirurgi också nödvändig för att garantera annan kirurgi.

Det behövs inga nya medel för att fortsätta hjärtkirurgin till årets slut, utan pengarna kan tas från överskottet från 2012. Det behövs 2 miljoner och överskottet var 3 miljoner. Samma pengar skulle hur som helst ha behövts för att operera någon annanstans.

Då sjukvårdsdistriktets fullmäktige fattat beslutet om fortsatt hjärtkirurgi väntar vi oss omedelbara initiativ från styrelsens sida att kontakta Etelä-Pojhanmaan sairaanhoitopiiri och fortsätta det samarbete som inleddes då tvätteriverksamheten överfördes dit. Patienter från de två övriga Österbottniska sjukvårdsdistrikten skulle förstärka verksamheten i Vasa betydligt.

Vi utgår också ifrån att Vasa snarast börjar bereda plats för sina klinikfärdiga patienter inom ramen för bashälsovården, så kan åtminstone en del sparas.

 

Vänstern i Österbotten 

Svenska sektionen

Stefan Håkans, ordförande

Kjell-Erik Källberg, sekreterare


Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.