poesindebattbokPoesin är inte död, den är i högsta grad levande. Uppmärksamheten kring Yahya Hassan visar inte minst det. Och i Sverige startade Athena Farrokhzads sommarprogram en rejäl debatt, Ellerströms gav just ut en antologi med förbisedda diktare, och Brombergs har förtjänstfullt satsat på ny poesi och nya poeter. Men hur står det till i Svenskfinland då? Svaret på den frågan – bland många andra frågor  – söker man utröna i Poesin. en debattbok. Den tar avstamp i besvikelsen, eller kanske mer förundran över, hur poesin fullkomligt kunde negligeras i Tuva Korsströms litteraturgenomgång Från Lexå till Glitterscenen. I korrespondensen mellan Matilda Södergran, Henrika Ringbom, Peter Mickwitz, Agneta Enckell, Tatjana Brandt och Ralf Andtbacka dryftas samtidspoesin plats i samtiden, obegriplighetsrisken, poesikritikens plats, poetiska strukturer och framtiden. Och även en hel del däremellan.

Att en sådan här bok ges ut är ett friskhetstecken, men visst har skribenterna också rätt i att den finlandssvenska poesin har marginaliserats och lever ett rätt undanskymt liv. Inte minst för att samhällsklimatet och kulturpolitiken har placerat konsten långt bak i kön, och poesin långt bak i konstkön, och som minoritetsspråk hamnar den finlandssvenska poesin ännu längre bak; en problematik som tas upp genomgående av de medverkande poeterna. Men det talas också på ett föredömligt sätt om diktens nödvändighet och betydelse, hur den gör upp med – med Edit Södergrans ord – ”en sorts patologisk saklighet inskriven i samtiden”. Att poesin innebär ett motstånd mot en allenarådande pragmatism och kortsyn. Poesin. en debattbok är på så sätt ett lika starkt försvarstal för poesin som den är en debattbok om poesin.

Mycken klokskap ryms i denna tunna bok skriven på ett lättillgängligt språk som skulle göra den lämplig som studielitteratur för alla åldrar. Här finns diskussioner om kulturpolitik i allmänhet, viktiga för varje samhälle, och poesin i synnerhet, en diskussion som skulle vara nyttig både för en uppväxande generation och för dikten och diktarna själva. Då samtidspoesin ofta ses som svår och otillgänglig skulle denna debattbok kunna slå in en kil av förståelse och kanske skulle då följande Ann Jäderlund-citat från boken kunna bidra: ”även om man skriver obegripligt så är det ju för att man tycker att den obegripligheten speglar verkligheten på något sätt”.

Också skolans och universitetens ansvar när det gäller att sprida den poetiska potentialen tas upp till diskussion. Här har pedagogerna åtminstone ett potentiellt verktyg för den saken.

Andra som får sig en släng av sleven är kritikerna. Bland annat ifrågasätts tanken att kritiken enbart är till för läsarna, enligt några av skribenterna saknas det en dialog med författarna. Det här är en viktig och intressant fråga, samtidigt skrivs också värdet på kritiken upp – något den inte är van vid i tider av tidningsnedläggning och tidningsdöd    och det är uppfriskande men också problematiskt med Mickwitz åsikter om vad kritikern ”borde göra”: ge poesin ”ett samhällsliv”och ”sätta igång bokens liv i världen”. Problematiskt inte bara med tanke på det utrymme som vanligen ges för recensioner, men också för att kritikerna ges ett sådant ansvar. Men visst, det är frågor som är värda reflektion, och kraven på mer ”lyhörda recensioner” är ett krav med all rätt.

Poesin. en debattbok blir på många sätt verkligen en debattbok, den spretar av frågor som lägger sig över läsaren, och skribenterna tycker inte heller alldeles lika i alla frågor. Mot slutet ges några förslag på hur poesin kunde spridas, exempelvis genom en internetsajt för dikt och diktkritik, genom att anordna fler poesitävlingar och genom att den finlandssvenska poesin gavs större plats i ett nordiskt sammanhang. Det sistnämnda borde vara en självklarhet – att det görs en uppdelning i svensk och finlandssvensk poesi är ju absurt, kan inte allt bara heta ”poesi på svenska”? En fråga så god som någon, genererad av en driven debattbok.

K. A. Andreas Holmström

Matilda Södergran, Henrika Ringbom, Peter Mickwitz, Agneta Enckell, Tatjana Brandt, Ralf Andtbacka: Poesin. en debattbok. Ellips förlag, 2014.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.