Ringbom Henrika-nyFinlands efterkrigstida förhållande till Sovjet har beskrivits som en form av medberoende. Termen användes ursprungligen om anhöriga till alkoholister och syftar på det sjukdomsliknande tillstånd som uppstår då en människa lever nära en mycket stark företeelse som hon inte kan bearbeta och integrera i sin personlighet utan i stället anpassar sig till. Under några år kring millennieskiftet lyckades vi börja slappna av i tron att förhållandet till vår östra granne skulle kunna bli ”normalt”. Men nu är vi där igen, och inte bara i Finland utan överallt i väst frågar sig media, politiker och vanligt folk: ”Vad vill Ryssland?”, ”Vem är Putin?”

Liksom den som är beroende av en nyckfull förälder eller äkta hälft utvecklar en särskild lyhördhet, ägnar vi de frågorna en minst lika stor uppmärksamhet som vilka vi själva är och vad vi vill. Och det är antagligen helt real­istiskt, åtminstone för Finlands del, vi kan inte fatta stora beslut om vår framtid, som om vi ska ansluta oss till Nato eller inte, utan att ta i betraktande hur Ryssland kan tänkas reagera.

Också jag känner ett behov att förstå, och läser varje kväll ett avsnitt ur Svetlana Aleksijevitj Tiden second hand. Slutet för den röda människan. Aleksijevitj har gjort mängder av intervjuer i de forna folkrepublikerna och av dem skapat ett massivt körverk om ”sovjetmänniskan” som, född ur den kommunistiska drömmen, genomlevde 1900-talets umbäranden och efter Sovjets fall kastades ut i hård marknadsekonomi och växande politiskt förtryck. Det är uppslukande läsning.

Sammanhang blir begripliga och detaljer fylls ut i ett landskap som också för mig känns djupt bekant, vilket är lite märkligt eftersom jag besökte Sovjet en enda gång, 1985 då jag reste med transsibiriska järnvägen till Kina. Jag tänker att den här lyhördheten – som jag inte tror mig vara ensam om – bottnar just i en sorts medberoende, i beredskapen att lyssna in och förstå vår mäktiga granne.


E
tt av de intressantaste vittnesmålen i Tiden second hand står en insider från Kreml för. Det är en bitter röst som talar, äcklad av den nya tid då imperiets fall torgförs med hjälp av blod och lik.

Han beskriver Sovjet som en militaristisk stat som Stalin gjorde omöjlig att skada eller påverka underifrån. Men ovanifrån var den sårbar och skyddslös, för ingen räknade med ett angrepp därifrån. Gorbatjov ser han som ett missfoster, en förrädisk socialdemokrat som smög sig in i Kreml och gjorde revolution, på ett inkompetent och skamligt sätt gav upp landets intressen, drog ner på försvarsindustrin och minskade armén: ”Utmärkta fabriker för krigsmateriel skulle börja producera kastruller och råsaftcentrifuger… Armén fördes hem till Ryssland – rakt ut i skogen. Officerare och soldater fick bo i tält. Eller i jordhålor. Perestrojkan… den var som kriget… den hade ingenting med någon pånyttfödelse att göra…”

Nu håller någonting helt annat på att födas i Ryssland än den fredliga demokrati Gorbatjov ville skapa och väst hann börja hoppas på. Jag lyssnar på den förgrämda rösten från Kreml som menar att: ”Historien är idéernas liv. Det är inte människorna som skriver den, utan tiden. Och den mänskliga sanningen är bara en spik på vilken var och en hänger upp sin hatt.” Och jag tänker att också om Putin till skillnad från Gorbatjov strävar efter större kontroll, är vad vi nu framför allt borde fråga oss kanske inte vad han vill och gör, utan vilka skeenden hans beslut och handlingar kan leda till med tiden.

Henrika Ringbom
är författare

1 kommentar

Ernst Mecke 30 mars, 2015 - 20:30

Concerning that ”spik” it only comes to my mind that ideologists of any type are in the habit of using any example from real life as some type of illustration to promote their own ideology (Type ”There you see!”).
About the questions ”Vad vill Ryssland? Vem är Putin?” there came, though, more ideas to my mind than about that ”spik”. There is a possibility that Markus Drake will call me a ”Putin-kramare” once he has read what I have to say (if he will ever read it), but with that I shall have to live … .
About Putin, I think that he is fiercely determined not to get under the rule of the Western system, and that he thinks that the West has been playing dirty tricks on Russia (as a consequence of which he does not mind playing dirty from his side – as he does). To explain, one can begin with the occasion when Gorbatjov was discussing the possibility of a German re-unification with the German foreign minister Genscher. Genscher was assuring him solemnly that the NATO would not expand ”an inch” beyond the eastern border of the re-united Germany. Well, events since have shown that NATO was really not expanding by inches to the East, but by more than half a thousand kilometers. Plus all those talks about Georgia wanting to join NATO. Plus the present obvious wish of the present Ukrainian government to do whatever just to get closer to the West.
Russia has been invaded from the West by Napoleon, also during World War I, in the aftermath of that also by Poland, and then of course by Hitler. Hitler’s armies had to fight their way through something like 1500 km in order to reach the city which is nowadays called Volgograd. If the Ukraine would offer its territory to be used by NATO, there would be only something like 500 km to go to Volgograd. The allover trend is anyway that the West is welcoming any country which has (for partly very understandable reasons) a traditional aversion against Russia. The Western military is anyway and eagerly cultivating the idea of Russia being ”the enemy” (just read Hbl for impressions). And to mention a very recent (and rather typical) event: Donald Tusk (Polish, by that already by tradition anti-Russian), coming back from Washington, was lecturing the media about the sanctions against Putin: ”If Europe doesn’t maintain existing sanctions it would be a very critical moment in transatlantic relations. …”. Altogether the familiar picture of Europeans being remote-controlled by the USA who want to cultivate the confrontation with Russia.
Putin does not like the idea of Russia becoming simply another Western-style country. Which is a not unintelligent position to take: however much it may be more pleasant for the individual to live in a Western system (at least in the beginning), the USA have already developed into a money-oligarchy (google Martin Gilens and Benjamin I. Page), the current negotiations about the TPP and the TTIP are anyway a demonstration of contempt for democracy and in fact an attempt to extend the rule of Big Money over very large areas. And a rule of Big Money anyway no reasonable person can wish for, a.o. because it would make a climate catastrophe inevitable. We can doubt whether Putin has any better system to offer, but anyway he takes care NOT to leave all the power to Big Money (which I think good and necessary).
Considering what Putin is DOING, I think that in reaction to the encroachment of the West he has been ”pulling the emergency brake” by grabbing the Crimea, and that he tries to establish something like ”buffers” in Eastern Ukraine (same as in South Ossetia and Abchasia), i.e. areas from where one can get early-warning information and where one always can keep some troops on high alert without bothering ordinary Russians too much.
Further, he is busy (by means of propaganda) inserting something like an ”ideological backbone” into the Russian society (to increase people’s willingness to defend themselves against the temptations offered by the West), strengthening the military, and, diplomatically, cultivating the relations to those of his eastern neighbours who will not easily become members of the NATO or other Western military pacts, thus, to China, India and Central Asian countries.
Altogether, it is a very understandable situation. To go further from the present state of things, Europe should (a) keep talking with Russia, and (b) make itself independent from the USA (Markus Drake’s ideas concerning ”ett demokratiskt försvar” would fit well here) and from the US-promoted rule of Big Money. And in the long run one should perhaps establish a permanent international group in which possibilities of good government a freely discussed (I could imagine that also a few classical Chinese texts would be seriously considered there).

Reply

Lämna en kommentar