Betraktelser från kluvna civilisationer

av Otto Ekman