Information till Tigertext Ab:s aktieägare

av Ny Tid

Tigertext Ab:s styrelse har, i enlighet med de befogenheter styrelsen fått av bolagsstämman 2016, beslutat att vid årsskiftet 2016-2017 överlåta utgivningen av tidskriften Ny Tid till understödsföreningen Tigern rf. Orsakerna är delvis ekonomiska, men i bakgrunden finns också en vilja att förenkla administrationsstrukturen genom att samla all aktivitet inom en och samma organisation.

På grund av att en del av de offentliga stöd aktiebolaget erhållit för att göra tidningen har fallit bort eller minskat, har Tigertext Ab haft svårigheter med att finansiera Ny Tid. Denna omorganisering utgår från att Tigern rf av har bättre och mångsidigare möjligheter att samla in de tilläggsmedel från till exempel föreningens medlemmar och understödare som behövs för att säkra utgivningen.

Omorganiseringen kommer inte att påverka tidningens utgivning eller innehåll, och Ny Tid utkommer även i framtiden med 12 digra nummer per år. Den enda förändringen som prenumeranterna kommer att märka är att kontonumret på prenumerationsfakturan är ett annat än tidigare. Under en övergångsperiod kommer även inbetalningar som av misstag betalas till det gamla kontot att godkännas. Ny Tids anställda fortsätter med samma arbetsvillkor som tidigare, men nu i Tigerns tjänst.

Aktiebolaget Tigertext Ab fortsätter sin existens, men med minimiverksamhet. Bolagsstämma hålls som normalt 2017, till vilken kallelse skickas senare. 

Helsingfors 2.12 2016 

Tigertext styrelse 

För mera information kan man
kontakta Tigertexts styrelseordförande Laura Lodenius, telefon:
+358 40 717 7762.

Lämna en kommentar