”Migris linje har skärpts” – Vänstern och de gröna bestörta över färsk asylstudie

av Marcus Floman

Den färska studie gällande finländska Migrationsverkets beslut om internationellt skydd väcker bestörtning inom Vänsterförbundet och de gröna. Studien kom bland annat fram till att  Migri år 2015 (april-augusti, alltså före de stora mängderna flyktingar sökte sig norrut) gav positivt besked åt 86% av 18-34-åriga irakier som sökt  internationellt skydd i Finland, jämfört med 21% år 2017. Så här kommenterar Vänsterförbundets ordförande Li Andersson:
– Regeringen måste omedelbart reagera och se till att asylsökandes rättskydd förbättras. En människogrupps rättsskydd har försämrats på ett dramatiskt sätt och det har skett, inte via demokratiskt godkända förändringar av lagstiftningen utan via aggressiva politiska påtryckningar från Juha Sipiläs regering, säger Andersson.

Touko Aalto, ordförande för de gröna, kräver i ett pressmeddelande snabba och resoluta tag av inrikesminister Kai Mykkänen (saml.).

– Det måste bli ett totalstopp på tvångsavvisningarna och Finland  måste genast säkerställa att asylprocessen igen ska bli pålitlig.  De asylsökande som inte fått en rättvis prövning på sina fall måste garanteras rätten att skicka in en ny ansökan, säger Aalto.

Pilotstudien, som publicerades 22 mars 2018, har genomförts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen. I den empiriska studien granskades 18-34-åriga irakiers asylfall, eftersom just irakier i denna ålder utgjorde den största gruppen av dem som ansökte om internationellt skydd i Finland under den granskade perioden.

– Migrationsverkets praxis och tolkningar har skärpts mellan de undersökta perioderna. De skyddssökandes rättsliga ställning ser ut att ha försvagats betydligt, och det här kan inte förklaras med de ändringar i utlänningslagen som gäller förutsättningarna för beviljandet av internationellt skydd. De sökandes profil förändrades inte på något betydande sätt mellan de två tidsperioderna, säger den ena av studiens ledare, Elina Pirjatanniemi, professor i internationell rätt vid Åbo Akademi.

Forskarna säger också att grundläggande rättigheter och rätten till liv i en rättsstat inte får vara beroende av myndigheternas allmänna tolkningslinjer och eventuell politisk och administrativ styrning, så som studiens fynd antyder.

Inrikesminister Kai Mykkänen säger i en kommentar till Yle att ”studien är snäv men regeringen välkomnar ändå alla forskningar. Vi måste vara försiktiga när vi bedömer om vår flyktingprocess fungerar enligt lag och människovärderingar”.

Marcus Floman

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.