En upprorisk och bångstyrig litterär gigant

av Mathias Rosenlund