Är de Clérambaults syndrom mannens öde? – kommentar till Joel Backström

av Trygve Söderling