Dikt som hämtar kraft ur det som förminskats

av Sofia Roberg