En klassflykting korsar sitt spår

av Felix Fortelius