Björling genomlyst och redovisad

av Claes Andersson