Forsström tecknar världen som ett mausoleum

av Sebastian Johans