Ursprungsfolk i Ecuador vann historisk rättstvist om oljeutvinning – staten överklagar

av Janne Wass

Ecuadors energiministerium fortsätter sin kamp för att få utvinna olja på waoranifolkets grundlagsskyddade mark i Ecuador, rapporterade nyhetsbyråer under veckoslutet. Detta efter ett historiskt rättsbeslut på fredagen, som stoppade den ecuadorianska statens planer på att sälja oljekoncessioner till multinationella oljebolag på ursprungsbefolkningens territorium. Rätten fann tre statliga verk skyldiga till att ha öppnat upp området för koncessioner utan att på tillbörligt vis ha hört waoranifolket i frågan.

Enligt Ecuadors grundlag har ursprungsfolken i Amazonas äganderätt över de marker där de bott i generationer. Däremot tillhör områdets naturresurser juridiskt den ecuadorianska staten. Staten har rätt att sälja naturresurserna, men endast med tillåtelse av ursprungsfolken, som innan öppningar av till exempel oljeutvinningskoncessioner måste informeras om hur utvinningen förväntas påverka miljön och kulturen i området. I det aktuella fallet hade tre statliga institutioner, inklusive energi- och miljöministerierna, i teorin erhållit tillåtelse av waoranifolket att sälja oljeutvinningskoncessioner på deras traditionella territorium år 2012. Waoranifolket protesterade ändå nästan omedelbart efter beslutet, och menade att processen inte gått rätt till. En rättsprocess inleddes i mars i år, och i fredags kom beslutet i en brottmålsdomstol i Puyo i centrala Ecuador, om att flertalet oegentligheter förekommit under processen, och att waoranifolkets tillåtelse inte kan betraktas som giltig. Under rättegången framgick bland annat att myndigheterna inte hade sammankallat informationsmötena på rätt sätt eller i tillräckligt god tid, att inga stamäldsta fanns på plats under förhandlingarna och att tolkning ofta saknades. Vidare framgick att konsultationerna nästan uteslutande hade framhävt de fördelar som oljeutvinningen skulle föra med sig för ursprungsfolken, medan dess miljöpåverkan hade förtigits eller förringats. Flera av de hörda uppgav att de överösts med gåvor från myndigheternas arbetare för att de skulle skriva under överenskommelsen, utan att de ens varit medvetna om att de tvingades ge avkall på stora delar av sitt territorium. Domstolen beslöt att en ny konsultation måste utföras innan området kan öppnas upp för oljeutvinning.

”Domlutet innebär ett historiskt prejudikat för Amazonas”, sa på fredagen waoranifolkets advokat Lina Maria Espinosa till nyhetsbyrån AFP. Centralt här är att waoranifolket endast är en av sju stammar som gav staten tillåtelse att öppna upp sina marker i Amazonas för oljekoncessioner under samma konsultationer. I teorin kan alltså också alla de övriga stammar som 2012 gav sin koncessionstillåtelse utmana staten att riva upp koncessionsöverenskommelserna.

Byäldsten Nemonte Nenquimo har varit en av förgrundsgestalterna i waoranifolkets kamp för rätten till sitt territorium. Foto: Amazon Frontline.

Espinosa företräder den icke-statliga organisationen Amazon Frontline som stött waoranifolkets kamp mot oljeutvinningen. Organisationens verksamhetsledare Mitch Anderson säger till den latinamerikanska tv-kanalen TeleSUR också att domslutet kan ha långt gående följder, eftersom det slår fast tydliga juridiska parametrar för vad som kan anses vara en acceptabel konsultation. Anderson påminner om att folken i Amazonas lidit av oljeutvinningen i generationer: ”Oljeutvinningen har varit förödande för de här folken, de har gått miste om sina territorier och oljeläckagen har ödelagt natur och vattendrag som varit livsviktiga inte bara för deras kultur, utan för deras överlevnad. Deras jaktmöjligheter har på det stora hela förintats, efter att djuren flytt från oljeutvinningsområdena.”

Knappt 5 000 medlemmar av waoranifolket finns utspridda i små byasamhällen i distriktet Pastaza i östra Ecuador. 800 000 hektar av distriktet har av den ecuadoriska staten erkänts som waoraniernas traditionella territorium. Oljekoncessionerna i området skulle ha omfattat 180 000 hektar, alltså närmare en femtedel av det område som folket förfogar över.

”Människan håller på att förändra planeten eftersom storbolag och storindustrier förstör den. Nu är tiden inne för folk att stå tillsammans och protestera för ett drägligt liv. Om vi inte protesterar, om vi inte aktiverar oss, betyder det att vi förstår planeten”, säger byäldsten Nemonte Nenquimo till AFP. Skådespelaren och miljöaktivisten Leonardo DiCaprio, som har engagerat sig i frågan, kallar domslutet för ett ”historiskt beslut för ursprungsbefolkningars rättigheter”.

Enligt nyhetskanalen Al Jazeera är det här den andra stora segern för ursprungsbefolkningen i Ecuador på kort tid. Förra året vann kofanfolket i norra Amazonas en liknande rättsprocess mot de samma tre statliga myndigheter som var aktuella i waoriernas rättsprocess. Den gången handlade det om gruvkoncessioner – och liksom i det aktuella fallet fann rätten att kofanerna inte hade konsulterats tillräckligt innan rättigheterna till gruvdrift lades till försäljning. Staten tvingades riva upp 52 koncessioner.

En representant för Ecuadors energiministerium säger att domslutet angående waoranifolkets territorium är felaktigt – enligt ministeriet har de dokumentation som visar att konsultationerna gick rätt till, men att dessa inte beaktades under rättegången. Ministeriet tänker därför överklaga beslutet.

Foto: Amazon Frontline

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.