Valanalys: Rödgrönt styrkebesked med framtidspotential

av Janne Wass