Med konstnärer som förebild och basinkomst som medlet

av Jan Otto Andersson