Har Nalle inget nytt att komma med?

av Li Andersson