Två lärdomar från den begynnande vågen av globala protester

av Mikael Brunila