Har vi förutsättningar att diskutera teater?

av Jonas Welander