På flykt undan misären i Venezuela

av Mikael Sjövall