Amatörteater: Tyst kunskap uttryckt på känslospråk

av Barbro Enckell-Grimm