Replik till Wass: Om utopier

av Mia Haglund

I Ny Tid 5/2020 skriver chefredaktör Janne Wass att utopier är farliga att leka med. Wass beskriver utopin som en klar och tydlig kollektiv uppfattning som vi strävar mot utan att ändå beskriva hur den ser ut med mer än orden frihet, fred, demokrati och jämlikhet. Men precis för att dessa ideal kan tolkas på många olika sätt anser Wass att utopier är ohållbara.

Wass text förundrar mig, för vi verkar ha väldigt olika uppfattningar om vad utopier är och hur de fungerar som politiska verktyg. Vår samhälleliga fantasi har under de senaste decennierna målmedvetet kvävts av nyliberalistisk politik och horisonterna för vad som är samhälleligt möjligt att förändra och uppnå har blivit allt smalare. Utopier är en kamp för att öka våra handlingsmöjligheter och bredda våra visioner.

Utopiers funktion är inte att skapa en enda vision av framtiden som vi alla underskriver och kämpar för. Däremot behövs utopistiskt tänkande för att vidga utrymmet för vad som är möjligt. Utopier tränar vår fantasi och är ett verktyg för att ersätta och ifrågasätta patriarkatets och kapitalismens normer med nya kollektiva relationer, njutning och ekologisk balans.

I min essä ”Utopins tid(er)” i Astra 4/2019 beskriver jag utopier såhär: ”Utopier är att placera sina begär i en samhällelig kontext. Det är sätt att föreställa sig det kollektiva. Att skapa nya sätt att vara med varandra. Att visionera nya framtider.” För mig är utopier alltid ett pluralistiskt flertal, ett sätt att utforska olika möjligheter och behov som kommer från olika utgångspunkter.

Vi kommer aldrig att leva i en utopi, för utopin är alltid något som inte ännu finns. Utopistiskt tänkande och visioner kan däremot granskas, debatteras, prövas, glömmas bort, återupptäckas, tas i bruk eller förkastas. I motsats till Wass hållning anser jag att utopier definitivt är att leka med, inte för att ge oss nyckeln till det perfekta samhället men för att ge oss utrymme att kritiskt granska och utveckla det samhälle vi har.

Mia Haglund

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.