Tre frågor till Catariina Salo

av Mio Lindman

orförande i den finlandssvenska HBTQIA+-föreningen Regnbågsankan (numera Regnbågsallians Svenskfinland), med anledning av medborgarinitiativet ”Ehjäna syntynyt – loppu ’eheytyshoidolle’”* som vill förbjuda så kallade omvandlingsterapier. 

1. Hur förhåller sig Regnbågsankan till medborgarinitiativet som vill förbjuda omvandlingsterapi?

– En av föreningens viktigaste uppgifter är att jobba för att alla ska få leva i ett jämlikt samhälle utan homofobi och transfobi. Omvandlingsterapi är en form av kvacksalveri som i grunden bottnar i homo- och transfobi och som har visat sig ytterst skadlig för den som utsätts för den, oftast tvingad eller pressad av sin omgivning, till exempel på grund av religiösa övertygelser. Vi välkomnar därför initiativet.

2. Vilken syn på hbtq-identitet avspeglas i omvandlingsterapin?

– Ett försök till omvandling av någons identitet är en grym form av maktutövning. Att säga att någons identitet är fel och försöka ändra den är att på djupet förgripa sig på den personen.

3. Har det bedrivits omvandlingsterapi på svenska i Finland?

– I ”Rapport om försök att förändra sexuell läggning eller könsidentitet i Finland” (2020) gjord av föreningen Malkus framkommer det att försök till förändring av sexuell läggning eller könsidentitet är en mycket bredare fråga än en enskild behandling eller terapiform. Det här betyder att försök och påtryckningar som syftar till att förändra människors identitet är vanligare än vi kanske föreställer oss, oavsett gemenskap eller språk, även om vi på Regnbågsankan inte har kännedom om aktörer som öppet eller aktivt erbjuder sådana tvivelaktiga terapier på svenska. Ofta kan det till och med vara svårt att upptäcka vad som är en form av omvandlingsterapi eller försök till förändring av identitet.

Foto: Lina Bonde / Regnbågsallians Svenskfinland

* Namnet på medborgarinitiativet innehåller en svåröversatt ordlek som utgår från finskans ”ehjä”, som betyder hel.

Lämna en kommentar