Ny Tid inleder aktieemission

av Fredrik Sonck

Den senaste veckan har många Ny Tid-vänner fått ett brev i postlådan. Förutom en kallelse till bolagsstämma och årsmöte innehåller brevet också ett prospekt. Tigertext Ab, som ger ut Ny Tid, har nämligen beslutat att emittera nya aktier.

– Att köpa aktier i Tigertext är ett bra sätt att stöda Ny Tid, säger Laura Lodenius som är styrelseordförande för bolaget.

Anledningen till att Tigertext Ab genomför denna aktieemission är att bolagets finansiella situation behöver stärkas. På grund av det gradvisa bortfallet av partiernas parlamentariska presstöd måste Ny Tid hitta nya finansiärer under 2010-talet. Aktieemissionens primära syfte är inte att bekosta den löpande utgivningsverksamheten, utan att stärka Ny Tids ekonomiska grund och att skicka en signal till externa finansiärer (fonder, stiftelser och offentliga institutioner) om att det finns människor som tror på tidningen och dess betydelse som en alternativ och kritisk röst i den finländska/finlandssvenska offentligheten. På så sätt ska emissionen borga för att kulturtidningen Ny Tid fortsättningsvis kan utkomma.

Ny Tid behöver stöd på många sätt – vi behöver dem som skriver i tidningen, vi behöver våra prenumeranter och läsare, vi behöver olika sorters finansiärer. Dessutom är det fint om folk kan tänka sig att ge direkt stöd genom att köpa aktier i Tigertext, och på det sättet bli delägare i Ny Tid-projektet, säger Lodenius.

Guldtigrar

Aktieemissionen riktas, enligt regelboken, först till alla som redan äger aktier i Ny Tid. En gammal aktie berättigar till teckning av högst fem nya aktier.

Styrelsen har dock för avsikt att godkänna också helt nya aktieägare. Aktiernas försäljningspris är 100 euro och 619 stycken är till salu. Teckningstiden löper till och med den 29 april 2011.

Eventuella spekulanter bör varnas: aktierna ger ingen avkastning i form av dividend eftersom Tigertext Ab enligt stadgorna inte är vinstdrivande.

Det som i stället för avkastning tillfaller dem som tecknar aktier är ära och berömmelse. Över köpta aktier utfärdas ett aktiebrev och den som tecknar fem aktier eller fler utnämns i aktiebrevet till Guldtiger – en särdeles hedersam och prominent titel som vittnar om innehavarens snille, vitterhet och ädla sinnelag. Om finanserna bara tillåter en mindre investering kan man bli Silver- eller Bronstiger, vilket också är ytterst ärofullt.

Den som i nuläget inte äger aktier i Tigertext Ab, men gärna vill stöda Ny Tid genom att köpa sådana, kan anmäla sitt intresse till exempel per e-post,
[email protected]. Till denna adress kan också andra frågor gällande emissionen riktas.

Fredrik Sonck

 

Lämna en kommentar