Debatt: det fascistiska våldet i Finland

av Ny Tid

Varis-nätverket: Det fascistiska våldet ökar inte i Finland.

Mikael Brunila skrev en artikel i Ny Tid 9/2015 som spekulerade i att det fascistiska våldet ökar i Finland och att Finska motståndrörelsen (FMR) är ett aktivt hot mot all vänsterverksamhet. Vi i det antifascistiska Varis-nätverket håller inte med om Brunilas analys.

Brunila har rätt i att FMR har vuxit och blivit mer professionell i sin propaganda de senaste åren. Vad Brunila har fel i är att FMR skulle kunna mobilisera 50 våldsbejakande nazister på gatorna. Han har också fel i att hotet från uttryckligen fascistiska grupper skulle ha ökat de senaste åren.

När FMR misshandlade en person i Jyväskylä den 1.8.2015 var det i samband med en för deras del ovanligt stor demonstration. Dylika demonstrationer har redan i flera år ordnats samtidigt som Neste Oil Rally i staden. Minst sju av av demonstranterna var svenskar från Stockholmsavdelningen i Svenska motståndrörelsen (SMR). Personer med nära anknytning till FMR ordnade en väl marknadsförd vit makt-konsert senare på kvällen, och ändå kunde FMR inte mobilisera fler än cirka 30 personer. Stockholms avdelning i SMR är känt för sitt bruk av extremt våld. Många aktivister i Stockholms SMR har blivit dömda för attacken mot en fredlig familjedemonstration i Kärrtorp i Stockholm i december 2013. Flera av dem är också dömda för mordförsök. Två av de åtta som häktades i Jyväskylä var från SMR och minst en person från SMR hade flytt polisen och blev inte gripen.

Mikael Brunilas analys av FMR:s tillväxt och deras brutna isolering tycks vara aningen gammal. De senaste månaderna har FMR kommit i konflikt med både Suomen sisu och den fascistiska nättidningen Sarastus, driven av Timo Hännikäinen. Efter upploppet i Jyväskylä har både Suomen Sisu och Sarastus öppet kritiserat FMR för dålig strategi och dumhet.

Detta har resulterat i att FMR har kritiserat ”pseudonationalister” för att de inte har våldskapacitet för att skydda sina demonstrationer utan hjälp från FMR.

Det fascistiska våldet har inte ökat de senaste åren. Kulmen av FMR:s våldsaktioner nåddes runt 2012–2013 och slutade med attacken i Jyväskylä bibliotek då en dörrvakt blev knivhuggen av en FMR-aktivist.

Efter detta har FMR inte attackerat vänsterverksamhet i Finland, bara hotat, som till exempel i Björneborg inför första maj 2014. I slutet av 2014 försökte FMR organisera ”gatupatruller” tre veckoslut i rad i Helsingfors centrum, men antifascister bemötte nazisterna, så det sista veckoslutet kunde FMR endast marschera med hjälp av polisens goda vilja. Efter Jyväskyläkravallen i augusti organiserade lokala antifascister en demonstration med parollen ”Säg nej till fascism och rasism” som lockade över 2 000 människor att visa vad de tycker om fascism. Såvitt vi vet var detta den största antifascistiska demonstrationen någonsin i Jyväskylä.

Våldshotet från FMR:s sida är latent, men alla antirasister och antifascister borde ta detta hot på allvar när de organiserar sin verksamhet.

Representanter för
det antifascistiska
Varis-nätverket

Mikael Brunila svarar:

Ny Tid bad mig för sitt temanummer om islamofobi att skriva en överblick om Finska Motståndsrörelsen. Det var just det min text ämnade vara: en överblick.

FMR har sedan organisationen grundades vuxit stadigt trots vissa konjunkturer i verksamheten. FMR har ungefär 50 aktivister och trots att de alla tills vidare aldrig samlats på samma gata, utgör organisationen med sina svenska förstärkningar ett de facto hot mot vänsterverksamhet i Finland, vilket sommarens attack i Jyväskylä gav prov på. Likväl är det ett faktum att styrkeförhållandena mellan FMR och finska antifascister inte i varje läge varit till de sistnämndas fördel. Just med tanke på att FMR:s årliga mobilisering kring Neste Oil Rally är känd var det märkvärdigt att inga antifascistiska grupper närvarade i Jyväskylä under evenemanget.

Däremot stämmer det att FMR knappast har intresse eller förmåga att regelbundet och aktivt störa vänstertillställningar. Eventuellt grusades organisationens nya allianser också efter sommarens yra strapatser, vilket jag borde ha lyft fram i min text. Hotet som FMR utgör är alltså allvarligt men, precis som aktivisterna i Varis skriver, latent. FMR:s existens tvingar vänstern att vid olika tillställningar ta frågor om säkerhet på större allvar. Dessutom måste organisationen kontinuerligt motarbetas för att den inte skall få plats att växa ifred. Det var just detta jag försökte få sagt i min artikel.

Sedan jag skrev min text har också de rasistiska och folkliga mobiliseringarna kring asylfrågor satt hela den högerextrema miljön i gungning. Än så länge har FMR inte lyckats formulera någon trovärdig respons till de nya mobiliseringarna, men ännu kan vi inte dra några slutgiltiga slutsatser om hurdana relationer som faktiskt uppstår mellan de först- och sistnämnda. På veckoslutet deltog FMR-aktivister i de rasistiska demonstrationer som organiserades runtom i landet. Demonstrationerna har varit förhållandevis radikala och uppvisat en oroväckande acceptans för personvåld, vilket tids nog också kan öppna för FMR.

Höstens nya rasistiska rörelser borde också ge Varis en del huvudbry. Varis har varit nästan ensamt om att bemöta FMR och har genom målmedvetna och värdefulla insatser till viss mån lyckats tygla organisationens tillväxt. Den typ av antifascism som Varis tills vidare stått för har ändå till form och stil varit begränsad av flera antifascistiska subkulturella klichéer. Den här typen av strategier kommer inte att fungera mot de rasistiska rörelser som vi ser växa fram idag, vilket borde tvinga alla finska antifascister, inklusive aktivisterna i Varis, att omvärdera sin verksamhet.

Mikael Brunila

Redaktionen kommenterar

Det finns alltid stora pressetiska betänkligheter med att låta anonyma personer representera en grupp människor eller en organisation på insändarspalt. Efter flera diskussioner med representanter för Varis och Mikael Brunila, ansåg redaktionen sig ha fått tillräckliga försäkringar om att insändaren representerar en majoritet av Varis-nätverkets medlemmars åsikter för att publicera den.

Varis-nätverket är, som Brunila i sitt svar skriver, den enda organiserade grupp som med ibland våldsamma metoder motarbetat det högerextremistiska våldet i Finland, och därmed finns goda skäl till anonymiteten. Frågan om det högerextremistiska våldet är också en fråga som vi anser att har så pass stort samhälleligt intresse att diskussionen kring den bör föras. Därför tillåter vi denna gång undantagsvis en anonym insändare.

Janne Wass
Ny Tids chefredaktör

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.