Hur var det med insändarna?

av Janne Wass

Hufvudstadsbladets kulturredaktion stod i centrum för debatten om teaterkritiken i vintras, och speciellt tidningens främsta teaterkritiker Isabella Rothberg, tidigare redaktionssekreterare på Ny Tid, fick sig flera slängar med sleven. Hbl:s kulturchef Fredrik Sonck, tillika ex-chefredaktör för Ny Tid, säger att han inte helt och hållet kom underfund med vad det var som ”kritik-kritikerna” var ute efter.

– Inte egentligen, jag har mina högst personliga funderingar, men vill inte ventilera dem desto mer.

En central poäng i kritiken mot Hbl var ändå att vissa personer inom teaterfältet upplever att deras genmälen om tidningen teaterkritik systematiskt refuseras. Men enligt Sonck har Hbl inga specialbestämmelser angående insändare som tar upp teater- eller kulturkritik, utan de utsätts för samma sållningspraxis som alla andra insändare.

Hbl har en debattredaktör som gör en preliminär bedömning av om insändarna tas in eller inte. Vissa tar han in direkt, andra refuserar han, om han till exempel anser att det som tas upp är för trivialt eller om texten på något sätt är osaklig.

I gränsfall skickar debattredaktören texterna till Sonck för ett andra omdöme. Enligt Sonck tas nog ”en alldeles rejäl del” av insändarna som är relaterade till kulturkritiken in – i vissa fall plockas de till och med upp som debattartiklar eller på kolumnplats.

– Nu har jag inga exakta siffror på hur stor andel, men då det gäller insändare över lag, är det ungefär hälften som refuseras.

Sonck säger att man ska minnas att insändarna inte bara finns till för de debatterande parterna, utan man måste också ta i beaktande läsarperspektivet. En insändare där någon utan desto mer argumentation uttrycker avvikande åsikt om ett verks kvaliteter är inte i sig speciellt intressant för läsarna.

Uppståndelsen väckte naturligtvis också diskussion på Hbl:s redaktion, men Sonck säger att kritikdebatten inte gav kulturredaktionen några stora aha-upplevelser för framtida arbete.

– Det är naturligtvis svårt att säga exakt på vilket sätt en sådan här debatt påverkar hur vi arbetar i ett längre perspektiv.

Åtminstone har redaktionen inte efter debatten tagit några medvetna beslut om att förändra sina arbetssätt, säger Sonck. Han påpekar också att redaktionen kontaktats av många inom teaterfältet som tydligt tagit avstånd från de kritiska kommentarerna om tidningens teaterkritik.

Text: Janne Wass
Foto: Fredrik Sonck

Lämna en kommentar