Vänsterdocentens filosofiska, politiska och privata minnen

av Jan Otto Andersson