“70 år av apartheid fick sin kulmination”

av Janne Wass