Tusentals krävde bättre klimatpolitik

av Janne Wass