I Rom förs kvinnodagskampen på gräsrotsnivå

av Christin Sandberg