Västmedia förskönar bilden av HBTIQ-personers vardag i Libanon

av Simon Lundh