Kommentar till Knežević angående ”vår nya apokalyptiska religion”

av Ny Tid