Kulturtidskriftsstöden delades ut – Skärgård, Ad Lucem och Studentbladet nobbades

av Janne Wass