Kulturtidskriftsstöden delades ut – Skärgård, Ad Lucem och Studentbladet nobbades

av Janne Wass

Centret för Konstfrämjande delade i går ut kulturtidskriftsstöden för 2020. Nya tyngdpunkter för behovsprövan verkar utesluta de flesta studenttidningar, tidskrifter med koppling till universitetsvärlden och olika medlemstidningar. Gratistidningen Voima får som vanligt mest, medan Long Play är ny stor stödmottagare. Ny Tid hör också till de gynnade. 

Centret för konstfrämjande, Taike, har delat ut Undervisnings- och kulturministeriets stöd för kulturtidskrifter för år 2020. Taike har för detta år gjort en grov gallring av mottagarna av stöden, med följden att 28 tidskrifter som i fjol fick stöd blir utan kulturtidskriftsstöd i år. Bland dem finns framför allt studenttidningar eller tidningar kopplade till högskolevärlden, samt medlemstidningar utgivna av olika påverkans- och aktivistföreningar. Till dem som blir utan stöd i år Ad Lucem, Skärgård och Studentbladet. Ad Lucem, som ges ut av Finlands kristliga studentförbund, fick i fjol 2 000 euro, Studentbladet fick 4 000 euro och Skärgård, som ges ut av Åbo Akademi, fick 5 000 euro. Stödsummorna till tidskrifter kopplade till högskole- och universitetsvärlden har också tidigare varit relativt låga, och i regel legat på mellan 2 000 och 5 000 euro. 

Alexandra Bruncrona är styrelseordförande för Studentbladets utgivare, Svenska studerandes intresseförening (SSI). Hon säger att Taike inte har gett dem någon information om att studenttidningar inte skulle vara berättigade till kulturtidskriftsstöd. Studentbladets budget för 2020 ligger på mellan 91 000 och 92 000 euro, så tidningen står och faller inte med ett stöd på 4 000 euro, men bortfallet är ändå tråkigt, säger Bruncrona till Ny Tid

– Alla stöd är ju viktiga, och vi är en förening vars verksamhet till stor grad upprätthålls av olika typer av stöd och bidrag. 

Av SSI:s intäkter kommer kring hälften från medlemsavgifter som samlas in av medlemskårerna, men resten är i första hand olika stöd från de finlandssvenska fonderna. 

– Ur SSI:s synvinkel är det förstås tråkigt om det är så att Taike inte längre vill stöda studenttidningar. Det är alltid viktigt att stöda studerande, eftersom studerande är vår framtid. Så jag hoppas att det här bara är ett beslut som Taike gjort i år, och att det ska gå att få stödet igen i framtiden. 

Andra som blev utan stöd i år är djurrättsorganisationen Animalias, Finlands vapenvägrares, Karelen-förbundets, Romano Missios samt Finlands båda fritänkarförbunds tidningar. Även ett antal musiktidningar fick i år se sig utan stöd, bland dem Rondo Classic och Amfion, som koncentrerar sig på klassisk musik, liksom Jazzrytmit och metaltidskriften Inferno. Om man granskar listan kan man också konstatera att en del av de tidskrifter som i år funnit sig utan kulturtidskriftsstöd är utpräglade medlemstidningar, snarare än sådana som i första hand distribueras på fria marknaden. Taikes chef Paula Tuovinen motiverar bortfallet av vissa tidningar med att deras utgivare är större organisationer eller bolag som inte är beroende av några tusenlappar för att ge ut tidskrifterna. Tuovinen hoppas enligt ett pressmeddelande från Taike att också andra större aktörer i framtiden skulle börja bekosta sina tidningar själva, så att kulturtidskriftsstödet kunde riktas till de tidskrifter som verkligen behöver det. 

Taike beslöt i år att införa ett minimivärde för stödsumman på 5 000 euro (tidigare 2 000), vilket också ledde till att vissa av de tidskrifter som fått minst stöd ramlade bort. Samtidigt fick vissa små tidskrifter höjt stöd. Svenskspråkiga Finsk tidskrift och Ikaros finns bland dem som tidigare beviljats stöd på under 5 000 euro. Även Nya Argus stöd höjdes en aning, från 6 000 till 7 000 euro, och Horisonts dito höjdes från 5 000 till 7 000 euro. Finlands Natur fick däremot sitt stöd sänkt från 7 000 till 5 000 euro. 

Ny Tid fanns som vanligt med bland mottagarna av de största stöden. Ny Tid fick i år 45 000 euro, vilket är 5 000 mer än 2019. Den största stödsumman fick gratistidningen Voima; 64 000 euro. Gatutidningen Iso Numeros stödsumma höjdes från 47 000 till 55 000, och branschtidningen Teatter&Tanssi+Sirkus fick i år 50 000 euro. Helt ny mottagare för i år var Long Play, som satsar på långläsning på webben, Long Play fick likt Ny Tid 45 000 euro. 

Den totala stödsumman till kulturtidskrifterna var densamma som i fjol, nämligen 798 000 euro. Skillnaden är den att i fjol delade 75 tryckta eller webbaserade tidskrifter på summan – i år var det 62 publikationer som fick dela på kakan. Allt som allt saknas 28 tidskrifter från årets lista på bidragsmottagare, som ännu i fjol fick kulturtidskriftsstöd. Vissa av dem har lagt ner verksamheten. Vissa minskade stödsummor kan också spåras till exempel till att en tidskrifts utgviningstakt minskat. De som förlorat mest, rent monetärt, på Taikes nya linjedragning är Karelen-förbundets tidskrift Karjala och musiktidskriften Rondo Classic, som i fjol fick 14 000 respektive 13 000 euro i kulturtidskriftsstöd, men som i år blev helt utan. 

Några alldeles i sten slagna nya regler verkar Taike inte ha infört: Bland bidragsmottagarna finns också i år till exempel tidskrifter som är kopplade till högskolevärlden och forskning, där finns utpräglade medlemstidningar och där finns också politiska tidningar och musiktidningar. Vill man finna en bred allmän trend torde det vara just det som Paula Tuovinen påpekar ovan, nämligen att föreningar och organisationer vars huvudsyssla inte är att är att ge ut tidskrifter får stryka på foten, speciellt då det gäller organisationer för vilka man kan anta att det inte skulle vara en oöverkomlig kostnad att skjuta till några tusenlappar extra för utgivingen. Det är svårt att säga om det är hönan eller ägget, men en följd av gallringen är att en större del av stödmottagarna i år är sådana tidskrifter som kan placeras in i en ganska traditionell definition av “kulturtidskrifter”, det vill säga tidskrifter som granskar och utforskar kultur och samhället genom journalistik, essäistik och recensioner – på bekostnad av mer vetenskapliga publikationer och medlemsblad.

Värt att minnas är också att vissa föreningar bakar sin publikation av kulturtidskrifter i den normala verksamheten, och får statsfinansiering för utgivningen i form av verksamhetsstöd. 

Taike delade också ut 90 000 euro för att främja distributionen av kulturtidskrifter. Av de pengarna går nästan hälften till centralförbundet Kultti, medan bokhandelskedjan Rosebud Books får 21 000 euro och Tidskriftcentralen 20 000. Den totala summan som delas ut i produktionsstöd till kulturtidskrifterna, det vill säga knappt 800 000 euro, är betydligt mindre än den summa som till exempel Sveriges, Norges eller Estlands kulturministerium ger till kulturtidskrifterna, vilket vi noterat i en ledare förra året. I Sverige beviljades i år 2,2 miljoner euro i produktionsstöd för kulturtidskrifter till 84 tidskrifter. 13 av dessa tidskrifter fick fick över 50 000 euro i stöd – i Finland fick 3 tidskrifter sådana summor. I Norge är siffrorna ännu högre, också då landets höga levnadskostnadsindex tas i beaktande. I Estland har staten konstaterat att kulturtidskrifterna är så viktiga, att en statlig stiftelse tillsatts med den uttryckliga uppgiften att fungera som garant för publikationerna – stödsummorna är de samma som eller högre än i Finland, trots att landets medellön är ungefär hälften av Finlands. 

Nedan finns några listor på årets bidragsmottagare och -icke-mottagare. Hela förteckningen på årets mottagare finns här (på finska), medan fjolårets mottagare listas här (på svenska). 

Mottagare av de högsta stödsummorna

 • Voima: 64 000 €
 • Iso Numero: 55 000 €
 • Teatteri&Tanssi+Sirkus: 50 000 €
 • Long Play: 45 000 €
 • Ny Tid: 45 000 €
 • niin & näin: 36 000 €
 • Tulva: 30 000 €
 • Filmihullu: 29 000 €
 • Kulttuurivihkot: 26 000 €
 • Särö 25 000 €
 • Ydin 25 000 €

Svenskspråkiga mottagare

 • Ny Tid: 45 000 €
 • Astra: 10 000 €
 • Horisont 7 000 €
 • Nya Argus: 7 000 €
 • Finlands Natur 5 000 €
 • Finsk Tidskrift 5 000 €
 • Ikaros 5000 €

De största förlorarna av kulturtidskriftsstöd 2019–2020

 • Karjala: 14 000 € –> 0 € (–14 000 €)
 • Rondo Classic: 13 000 € –> 0 € (–13 000 €)
 • Politiikasta: 9 000 € –> 0 (–9 000 €)
 • Romano Boodos: 8 000 € –> 0 € (–8 000 €)
 • Lähikuva: 7 000 € –> 0 € (–7 000 €)
 • Improbatur: 6 000 € –> 0 € (– 6 000 €)
 • Arkkitehti: 5 000 € –> 0 € (–5 000 €)
 • Inferno: 5 000 € –> 0 € (–5 000 €)
 • Skärgård: 5 000 € –> 0 € (–5 000 €)
 • Animalia: 4 000 € –> 0 € (–4 000 €)
 • Antimilitaristi: 4 000 € –> 0 € (– 4 000 €)
 • Le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta: 16 000 € –> 12 000 € (–4 000 €)
 • Studentbladet: 4 000 € –> 0 € (–4 000 €) 
 • SixDegrees: 4 000 € –> 0 € (–4 000 €)
 • Taide: 25 000 € –> 21 000 € (–4 000 €)

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.