Ungdomsorganisationer: Slopa torvbränningen!

av Janne Wass

Regeringspartiernas ungdomsorganisationer kräver att stödet till torvbränningen avvecklas under denna regeringsperiod, men Centern och Svenska Folkpartiet agerar bromsklossar i regeringen. 

Alla regeringspartiernas ungdomsorganisationer kräver i ett gemensamt uttalande att Sanna Marins regering fattar beslut om att ge upp förbränningen av torv i energisyfte.

– Det är hög tid för regeringen att bevisa att den på riktigt förbinder sig till att göra Finland till världens första kolneutrala välfärdsstat till och med år 2035. Regeringens klimatpolitiska mål är goda, men vid sidan av målen är det hög tid att presentera konkreta åtgärder för hur de ska uppnås, säger ordföranden för Socialdemokratiska unga, Mikkel Näkkäläjärvi, enligt ett pressmeddelande.

Torven står för endast 6 procent av Finlands energiproduktion, men skapar 12 procent av landets koldioxidutsläpp, säger Centerungas ordförande Hanna Markkanen. Hon menar att torvens utsläpp till och med är högre än stenkolets, och att det därför borde vara självklart att torvbränningen fasas ut i samband med utfasningen av kolanvändningen.

Vänsterungas ordförande Liban Sheikh påpekar att det finns en konstruerad efterfrågan på torv, som har med beskattning och stödstrukturer att göra.

– I samband med helhetsreformen av energibeskattningen är det viktigt att uppmuntra en minskning av torvanvändningen genom att slopa skattestödet för torv. Det är inte enligt någon som helst måttstock ansvarsfullt att vi stöder en nedsmutsande energiform med hundratals miljoner euro årligen.

Också Unga grönas ordförande Amanda Pasanen och Svensk ungdoms ordförande Frida Sigfrids skriver under uttalandet.

I början av februari kommer regeringspartierna att samlas till ett klimatmöte, där tanken är att de ska gå igenom de linjedragningar som gjorts i regeringsprogrammet och följa upp hur målen uppnås.

Regeringsprogrammets linjedragningar i fråga om utfasningen av torvanvändning är försiktiga. I programmet fastställs att användningen av torv i energisyfte ”åtminstone ska halveras” till och med 2030, även om regeringens mål är att Finland helt ska ha upphört att använda fossila bränslen för uppvärmning till och med år 2035. Om det statliga torvstödet står att det ska ”utredas” vilka förändringar som behövs i skattepolitiken för att målet med halvering av torvanvändningen 2030 uppnås. Finlands klimatpanel har kritiserat regeringsprogrammets linjedragning som otillräcklig. Enligt klimatpanelen måste Finland ge upp torvanvändningen redan tidigare, om det ska finnas någon chans att nå 1,5-gradersmålet, som regeringen stöder.

Inför riksdagsvalet 2019 visade partiutfrågningar en tydlig tudelning i fråga om torvens omedelbara framtid bland de blivande regeringspartierna. De rödgröna partierna stödde såväl ett torvförbud som slopande av torvstödet. Borgerliga landsbygdspartierna Centern och Svenska folkpartiet motsatte sig båda åtgärderna. Den försiktiga formuleringen angående utfasningen av torvanvändningen går också antagligen att spåra till lobbning åtminstone från Centerns sida i samband med regeringsförhandlingarna. Centern uppger ändå att partiet stöder tanken på att användningen av torv gradvis ska avslutas – men partiet menar att det kommer att ske naturligt då utsläppsrätterna för flis som uppvärmingsbränsle blir billigare på 2030-talet. Enligt Centern riskerar för snabb utfasning av torven att stamvirke i stället börjar användas i förbränningen, vilket tvärtom skulle öka utsläppen. Finansministern Mika Lintilä från Centern motsatte sig ännu i september 2019 å det starkaste slopandet av torvstödet, rapporterar Keskisuomalainen.

Helsingin Sanomat publicerade 17.3.2019 en partiutfrågning inför riksdagsvalet, där SDP, Vänsterförbundet och De gröna uppgav att de stöder slopandet av torvstödet under pågående regeringsperiod. Centern och SFP motsatte sig samma åtgärd. SFP uppgav i sitt svar att partiet stöder tanken på ett fossilfritt Finland, men att det anser att utfasningen av oljeuppvärmningen måste genomföras innan skattestödet för torvförbränning läggs ner. Samma mönster gick igen i Yles partiutfrågning 21.2.2019. Där uppgav sig SDP, Vänsterförbundet och De gröna stöda tanken på en förbudslag för torvförbränning senast år 2035, medan Centern och SFP motsatte sig ett dylikt förbud. SFP.s ordförande Anna-Maja Henriksson uppgav i sitt svar att ”slopandet av torv är ett långsiktigt mål”, men att det viktigaste just nu är att bli av med oljeanvändningen i energisyfte.

För Centern och SFP är torvfrågan knepig, eftersom båda partierna har brett stöd bland jordbrukare, markägare och aktörer inom skogs- och jordbrukssektorn, således även många som får inkomster från torvutvinning. Båda partierna lovade inför valet att skattestödet till torv inte kommer att slopas om de sitter i regeringen, så ur den synvinkeln är det osannolikt att den sittande regeringen kommer att avveckla stödet, trots ungdomsorganisationernas uppmaningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.