Söta bilder och skarpa texter

av Adele Westerlund

Riina Tanskanen ritar bilder på flickor som fått nog av dubbelmoral, ett kontrollerande samhälle och av att inte bli tagna på allvar. De ofta söta och roliga bilderna läggs upp på Instagramkontot Tympeät tytöt där de ackompanjeras av skarpa samhällskritiska och feministiska texter.

Instagram-kontot Tympeät tytöt (namnet betyder ungefär flickorna som fått nog) har under det senaste året fått över 36 000 följare och blivit ett sorts internetfenomen. Riina Tanskanen, konstnären bakom kontot, berättar att projektet fick sin början i en väldigt stor frustration över hur flickor och kvinnor behandlas.

– Det har skrivits och talats om de här ämnena, till exempel rädslan för sexuellt våld och det tysta godkännandet av det eller nedvärderande av femininitet, i hundratals år. Till exempel Virginia Woolf och Simone- de Beauvoir beskrev helt samma sorts tysta maktstrukturer redan på 1900-talet.

Tanskanen tröttnade på att vara tyst och bestämde sig för att börja prata. Hon berättar att hon kände att situationen redan var så dålig att hon inte längre orkade vara rädd. Istället började hon jobba på det som skulle bli Tympeät tytöt-projektet.

Flickig samhällskritik

Bild: Riina Tanskanen.

På Instagram beskrivs kontot med orden ”flickig samhällskritik”.

Tanskanen förklarar att det fungerar lite som en ordlek.

– Det är en humoristisk anspelning på att ordet ”flickig” ofta används på ett föraktfullt sätt och syftar på någon sorts ljusröd fåne. Jag förenar det med samhällskritik, vilken ses som allvarlig och viktig och ofta kopplas samman med maskulinitet. På det sättet belyser jag tanken bakom projektet om att leka med motsägelser och tar också samtidigt tillbaka ordet. Flickighet är inget som duger sämre.

Tanskanen säger också att ordet flickighet beskriver det hon gör ganska bra – hon presenterar ju sin samhällskritik delvis genom söta flickaktiga bilder. Kontrasten mellan de söta bilderna och de seriösa texterna menar hon att är en del av projektets charm.

– Motstridigheten i att inläggen samtidigt är härligt söta och raka eller till och med fräcka för fram Tympeät tytöts tanke om att alla människor borde få plats att vara komplexa. Tjejer är till exempel inte gjorda av kanel och socker utan är människor och alla människor är komplexa. Människor kan samtidigt vara söta och härliga och handla omoraliskt, vara störande, melankoliska, kryptiska eller arroganta. Att det i Tympeät tytöt-inläggen finns flera olika ansikten närvarande samtidigt kanske på något sätt förmedlar att det samma kan finnas i oss alla.

Tanskanens största källor till inspiration är litteratur och diskussioner med vänner, men hon säger ändå att hon hittar ämnen att skriva om överallt.

– Enligt mig är vårt samhälle helt genomsyrat av den patriarkala blicken och därigenom värdesätts maskulina saker över feminina. De här värderingarna är inskrivna i allt som finns i vårt samhälle och därför finns ämnena också överallt – det känns lite som ett oändligt träsk ur vilket man kan fiska upp saker att skriva om.

Ämnena hon väljer att lyfta upp gillar hon att tänka på som kollektiva upplevelser och problem som nästan alla känner igen. Tympeät tytöt, flickorna som fått nog, uttrycker enligt Tanskanen att tjejerna nu är kollektivt frustrerade och kräver en förändring.

– Detta talar för alla dem som identifierar sig med den här flickigheten. Man måste inte ens nödvändigtvis identifiera sig som tjej, det kan vara bara att man känner igen de där feminina eller flickiga dragen i sig själv. Man kan till exempel vara en kille som är mer feminin och känna igen något därifrån.

Mjuk och glad revolution

Tanskanen vill att Tympeät tytöt ska skapa en glad, välkomnande och mjuk revolution. Hon förklarar att hon, även om man i historien brukar associera revolutioner med något hårt och våldsamt, tror att revolution kan göras med helt andra medel. Till exempel lyfter hon upp hurdan kraft det kan finnas i glädje och skratt.

– Om vi talar rakt och ärligt och humoristiskt om saker som är fel i vårt samhälle så är det ju ett slags störande eller omstörtande verksamhet. Det är oönskat ur de härskande struktureras synvinkel. Men det sker via konst, tal och text. Via det att människor slår sig samman och börjar tala. Det är inte våldsamt. På det sättet tänker jag att det är en mjuk revolution.

Tanskanen har själv studerat den skrattande revolutionens idé i sina studier i litteraturvetenskap och berättar att den har sitt ursprung i de medeltida karnevalfesterna.

– Skratt och karneval har fungerat som en samhällskraft och som ett verktyg för förändring. Särskilt har de använts av kvinnor för att skapa förändring, eftersom kvinnor haft så få påverkningsmöjligheter. Också i konsten har kvinnors skratt skildrats som ett sätt att påverka.

Tanskanen menar att hon med Tympeät tytöt vill föra över lite av det arvet in i nutiden. Hon poängterar också att Tympeät tytöt inte letar efter någon syndabock, utan snarare tänker att de skadliga strukturerna lever i oss alla.

– Det här är vårt kollektiva ansvar. Vi skuldbelägger ingen men vi kan tillsammans bestämma oss för att göra annorlunda.

Från Instagram till seriebok

Uppmärksamheten på Instagram har gett Tanskanen synlighet och möjlighet att dela med sig av sin konst. Hon säger ändå att tanken på att hon själv skulle vara en så kallad ”influencer” eller stjärna på sociala medier känns främmande.

– Tympeät tytöt får bli en så stor grej som det blir, men jag tänker att jag själv är ganska vanlig och gillar att jag får vara i lugn och ro i Tammerfors och hålla dem åtskilda.

Som plattform tänker Tanskanen att Instagram är lite som ett stort konstgalleri som alltid är öppet och som alla har möjlighet att besöka.

– Jag kommer själv från en liten stad i östra Finland, där kulturutbudet var ganska litet. Det kändes som om man för att få njuta av nyare konst var tvungen att åka till en storstad, i praktiken Helsingfors. Jag vill att Tympeät tytöt alltid ska vara tillgängligt för alla och jag ser på Instagram som en plattform som möjliggör det.

Projektet Tympeät tytöt kommer snart att spridas också utanför Instagram, i och med att Tanskanen publicerar sin seriebok Aikuistumisriittejä (fritt översatt: övergångsriter) i augusti.

– Jag kommer att behandla övergångsriter i min seriebok. Alltså olika ganska hemska fenomen som flickor är tvungna att kollektivt möta då de växer upp och blir vuxna.

Tanskanen gav sig in i serieboksgenren lite av en slump, då hon insåg att hennes teckningar också skulle fungera bra som serier. Hon berättar att hon länge har gillat serieböcker med feministiska teman, som under de senaste åren blivit allt populärare. Enligt Tanskanen har genren inte fått lika stor spridning i Finland som till exempel i Sverige, vilket hon hoppas kunna ändra.

– I Finland finns det ännu någon sorts tomrum, kanske jag försöker fylla det?

Foto: Milja Laakso

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.