Gunnar Pensar 50 år

av Ny Tid

Femtio år fyller instundande söndag den 2 december folkskolinspektören i Vasa stad, föreståndaren för därvarande arbetarinstitut, fil. kand. Gunnar Pensar, en rakryggad personlighet i vänsterns led och en i bästa mening österbottniskt frisinnad, principfast gestalt inom arbetarrörelsen, fredsrörelsen och folk-bildningsrörelsen.

Gunnar Pensars far var bondson från Pensala by i Oravais, modern torpardotter från Vörå. Sedan fadern etablerat sig som handlande, gick sonen i Nykarleby samskola, där han tog mellanskoleexamen, fortsatte i Jakobstads Realläroverk, men tog på sjunde klassen saken i egna händer, läste på egen hand och skrev trots lärarkollegiets i Jakobstad opposition studenten som privatist vid Tavastehus svenska samskola år 1927. Efter några år som folkskollärare i Kronoby avlade han fil.kand. examen 1935. Pensar har senare bedrivit universitetsstudier också i naturvetenskaper, teologi och förvaltningsrätt och innehar således en sällsynt mångsidig akademisk bildning. Efter 10 år som folkskollärare i Sockenbacka verkade han under någon tid i Monå i Munsala och överflyttade 1946 till Vasa stad, där han trots hårdnackad opposition från borgerligt håll i stadsfullmäktige valdes till folkskoleinspektör och föreståndare för arbetarinstitutet.

Alltsedan Pensar under sin skoltid gjorde sin första bekantskap med socialismens ideologi har han varit en anhängare av arbetarrörelsen, och sedan lång tid följer han konsekvent den vetenskapliga socialismens världsåskådning. Han samarbetade bl.a. med Georg Backlund under Folkviljans tid. Från ett mycket tidigt skede i hans liv stammar jämväl hans övertygelse att fredens sak kräver en medveten och outtröttlig insats av varje ärlig människa. Med samma konsekvens har Pensar livet igenom följt nykterhetens bud.

Gunnar Pensar har under årens lopp gjort en framträdande insats i den politiska rörelsen. Detta gäller praktisk politisk verksamhet såväl som aktuell idé- och kulturdebatt. Hans vakna och mångsidiga personlighet är känd över hela Österbotten och som mångårig medarbetare i Ny Tid är han allmänt uppskattad. Folkbildningens och det kulturella arbetets arena är hans egen på ett ännu mer markant sätt, och där gör sig hans orädda, helgjutna personlighet kraftfullt gällande. Pensar har som föreståndare för Vasa arbetarinstitut under ett decennium varit själen i institutets verksamhet. Inte bara inom denna bildningsanstalts väggar har han blivit bekant och omtyckt som föreläsare. Han är nämligen en ypperlig talare och livligt uppskattad föredragshållare vid varjehanda fester och diskussionstillfällen.

För att komplettera bilden av denna mångfacetterade gestalt må avslutningsvis nämnas, att Pensar är allt annat än en opraktisk läskarl: han har intresse för färder till lands och till sjöss, för naturen, för bilmotorer och husbyggen. Med violinspel har han sysslat sedan han var en liten pojke och spelar att första violin i de svenska folkskollärarnas i Vasa stråkorkester.

En vid krets av kamrater, vänner och bekanta i Vasa och det svenska Finland hyllar kamrat Gunnar Pensar på hans femtioårsdag. Ny Tid förenar sig på det varmaste med dem.

L.O.

Texten är digitaliserad 18.6.2017.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.