Vänskap för och emot värdeformen

av Mikael Brunila