En flygvägrande författares bekännelse

av Lars Sund