Vad vi kan lära oss av Peter Thiel, högerintellektuell och riskinvesterare

av Mikael Brunila