TS: Vf föreslår 800 euros basinkomst

av Ny Tid

Vänsterförbundet eftersträvar en basinkomst på minst 800 euro i månaden, skriver Turun Sanomat/Lännen Media. Basinkomsten ska finansieras med skattemedel, säger Li Andersson.

Vänsterförbundets nya basinkomstmodell ska egentligen presenteras först i morgon, men Lännen Media fick ta del av innehållet på förhand. Basinkomstmodellen är den i särklass mest ambitiösa dito som presenterats av ett riksdagsparti i Finland (Piratpartiet har förespråkat en basinkomst på 1000 euro) — Vänsterförbundets tidigare officiella basinkomstförslag har legat på 620 euro. Tanken är att den nya basinkomsten ska ersätta alla de nuvarande grundtrygghetsförmånerna, och således råda bot på byråkratidjungeln.

I ett pressmeddelande 27.11 uppger Vf att målet med partiets basinkomstmodell är att i så lång utsträckning som möjligt se till att folk inte längre behöver komplettera  grundtryggheten med inkomststöd. Om Vänsterförbundets basinkomstmodell blir verklighet skulle det ändå vara möjligt för låginkomsttagare att beviljas utkomststöd för särskilt svåra ekonomiska situationer.  Även bostadsbidraget skulle i Vf-modellen finnas kvar som bidrag.

Vänsterförbundets förslag är betydligt högre än den basinkomst som under de två gångna åren har varit på försök bland 2000 personer i Finland, det vill säga 560 euro.

— Vi måste erkänna att vi har fattigdom i Finland, säger Li Andersson till Lännen Media.

— I samband med en reform får det inte uppstå en sådan situation att grundtrygghetens nivå blir lägre än vad den är nu, då den tvärtom borde höjas.

Någon exakt kostnadskalkyl för basinkomsten har Vänsterförbundet inte utarbetat, men tanken är enligt Andersson att den ska finansieras med skattemedel, så att basinkomsten ”beskattas bort” progressivt för personer som inte behöver den. Hon säger att skattebördan för låg- och medelinkomsttagare inte skulle förändras avsevärt, däremot skulle höginkomsttagares beskattning stramas åt. Målet är ändå att ingen ska betala mer än 60 procent i skatt. En absolut prislapp är enligt Andersson omöjlig att räkna ut för en så här stor reform, eftersom reformen i sig skulle innebära så stora förändringar i folks beteende och situation att det inte går att utgå från nuläget.

— Jämfört med det nuvarande systemet, där socialskyddssystemet i praktiken effektivt förhindrar folk från att jobba, så skulle sannolikt en basinkomst vara så sporrande, att den skulle höja statens skatteintäkter.

Förutom Vänsterförbundet flaggar också De gröna för en universell basinkomst utan krav på motprestation. De grönas förra basinkomstmodell förespråkade en basinkomst på 560 euro, det vill säga samma som den som nu varit på försök. Partiet väntas komma med en uppdaterad modell innan riksdagsvalet i april. Centern har också uttalat sig försiktigt positivt till en universell basinkomst ”på lång sikt”.

Vänsterförbundets mål är att deras basinkomstmodell ska tas i bruk inom de kommande åtta åren. Men även om det rödgröna blocket tar en sådan brakseger i valet som de senaste gallupsiffrorna förutspått, kommer det att bli svårt för De gröna och Vänstern att driva igenom en basinkomst. SDP har nämligen hårdnackat motsatt sig en universell basinkomst, och har i stället utarbetat en egen, mer invecklad och graderad grundtrygghetsmodell.

Läs Turun Sanomats nyhet här.

Edit 27.11: stycket om rätten att ansöka om utkomststöd och bostadsbidrag.

Text: Red
Foto: Vilhelmina Öhman

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.