”Man måste göra teatern tillgänglig igen”

av Lasse Garoff