Uppgifter: Vänsterförbundet och SFP med i en rödmylleregering

av Ny Tid