Insändare: Vänsterkristna

av Ny Tid

Ny Tid och Janne Wass ska ha stort tack för det infallsrika temanumret ”Vänstern & kyrkan” (Ny Tid 6–7/2019) Som gammal vänsterkristen vill jag komma med några kompletteringar.

Det är berömvärt att redaktionen lyfter fram det ganska okända Kristna arbetarförbundet. Men den svenska Broderskapsrörelsen har också sin motsvarighet Veljeys-liike i Finland. Rörelsen håller inte så hög profil som i Sverige men lever och är aktiv under namnet Kristillisten sosialidemokraattien liitto (De kristna socialdemokraternas förbund).

Veljeys-liike startade 1946. Den hade sin bakgrund i den inflytelserika efterkrigsrörelsen Asevelipapit (Vapenbrödraprästerna). Militärpräster lärde vid fronten känna arbetarnas verklighet och insåg att kyrkan måste närma sig arbetarrörelsen.

Samma bakgrund hade kyrkans samhällsarbete, som startade på 1950-talet. I Svenskfinland minns många de socialetiska konferenserna som ordnades av Runar Backman­ och John Vikström. Kyrkan erbjöd arbetarrörelsen ett forum att delta i diskussioner utöver den fackliga och politiska kampen.

Den globala studentradikalismen i slutet av 1960-talet präglade också den kristna studentrörelsen i Finland. I studentkårsvalet i Helsingfors 1969 ställde fler teologer och kristna studenter upp på vänsterns listor än på andra listor och många invaldes i kårfullmäktige.

I riksdagsvalet 1970 valdes kristliga studentförbundets publikationssekreterare Terho­ Pursiainen­ som den första folkdemokratiska prästen in i riksdagen och slog bland annat ut kommunistpartiets ordförande Aarne Saarinen. År 1979 slog han ut minoritetskommunisternas förgrundsgestalt Taisto Sinisalo.

I februari 1980 samlades på initiativ av FKP:s partisekreterare Arvo Aalto ett 80-tal DFFF närstående kristna och startade rörelsen Vasemmistokristityt (Vänsterkristna). Den hade ingen officiell ställning inom partiet men höll regelbundna sammankomster till dess DFFF upplöstes 1990 och efterträddes av Vänsterförbundet. De flesta folkdemokratiska riksdagsledamöterna deltog någon gång i träffarna.

Som ett led i detta närmande gavs jag möjlighet att medverka som Sista ordet-kolumnist i Folktidningen Ny Tid 1981-87 för att kommentera det kyrkliga fältet.  Frikyrkliga Jan-Erik Andelin var chefredaktör för Ny Tid 2002-2004. Åren 1988-97 arrangerade Folkets Bildningsförbund varje år radikalteologiska seminarier vid sitt Folkuniversitet.

På 1970-talet tog kyrkan i bruk allmänna val. I det första valet 1976 stödde 16 procent av de förtroendevalda i församlingarna vänstern, 2018 stödde nio procent socialdemokraterna och en procent vänsterförbundet.  Många vänstersinnade är aktiva i den obundna förnyelserörelsen Kom alla, som verkar för samkönad kyrkvigsel, jämställdhet och rättvis fördelning av resurserna.

Ulf Särs

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.