Det ofrånkomliga beroendet

av Axel Vikström

Varje gång jag ska logga in på min nätbank möts jag av en bildruta med texten ”Ta första steget mot ett frihetskapital – börja spara i fonder”. Bakom texten syns ett vinterlandskap höljt i dimma. Mitt ute på det istäckta vattnet glider några skridskoåkare runt, förslagsvis ute på en morgontur under en semester som de bekostat med avkastning från sin fantastiska fond. Eller kanske har de lyckostarna tack vare sitt investerande rentav kunnat gå ner i arbetstid, och bilden vi ser är bara vad som utspelar sig en vanlig sketen måndagsmorgon medan vi andra krackelerar framför ännu ett zoom-möte? Nåväl, nog med denna extremt djuplodade diskursanalys.

Begreppet ”Frihetskapital” utgörs av en så övertydlig ordkombination att det snarast låter som en parodi på något som krystats ut av en nyliberal tankesmedja. Ett frihetskapital – även känt som ”dra åt helvete-kapital” – syftar enligt bankerna på sparpengar öronmärkta för att på kort varsel kunna användas till att göra omvälvande förändringar i livet. Begreppet har framför allt använts för att uppmana kvinnor till att spara ihop tillräckligt för att vid behov kunna göra slut med sin partner. Men det används även för möjligheten att kunna säga upp sig från jobbet eller för att, som en svensk storbank skriver på sin hemsida, ”investera i en dröm”.

För mig tjänar denna korta diskussion om frihetskapital som inkörsport till att peka på en bredare samhällstrend där oberoendet, och då specifikt det ekonomiska oberoendet, allt oftare lyfts fram som karaktäriserande för ett liv i frihet. Rörelserna som utgör denna trend brukar buntas ihop under akronymen FIRE, vilket står för ”Financial Independence, Retire Early” (ekonomiskt oberoende, tidig pension). Att ”göra en FIRE” innebär att spara och investera pengar med det långsiktiga målet att tidigt kunna gå i pension och leva på sin passiva kapitalavkastning. Till skillnad från frihetskapital talar vi alltså här inte om pengar öronmärkta för specifika situationer, utan om att uppnå en vardag där du kan leva helt på dina kapitalinkomster och besparingar. FIRE-rörelsen ackompanjeras av en armada av hemsidor och poddar, och det finns olika varianter av FIRE beroende på vilka uppoffringar du är beredd att göra längs med vägen.

FIRE-förespråkarna står såklart inte oemotsagda, och kritiska röster har pekat på att det främst är de med högre inkomster och därmed större sparmarginaler som har möjligheten att klättra mot oberoendet (se till exempel Fredrik­ Soncks essä i HBL 13.3). Inte heller aktörer som befinner sig betydligt närmare FIRE-flammorna är alltid övertygade. Skaparna av den svenska sajten Rika Tillsammans, vars poddar och blogginlägg om privatekonomi lockar en herrans massa publik, anser att FIRE-rörelsen kidnappats av ”hysteriska sparare” som propagerar för ett asketiskt liv i sin smått desperata jakt på oberoendet. I stället väljer Rika Tillsammans att prata om ekonomisk frihet, vilket anspelar på en tillvaro där du kanske inte kommer att kunna säga ett definitivt ”dra åt helvete” till chefen, men som enligt dem möjliggör ”ett rikare liv” där du kan fortsätta att konsumera sådant du upplever meningsfullt samtidigt som ditt ekonomiska oberoende stadigt ökar.

Att den diskursiva alliansen mellan ”frihet” och ”oberoende” tycks växa sig starkare samtidigt som den ekonomiska ojämlikheten ökar säger något intressant om förändringar i den nyliberala kapitalismen. Det nyliberala klassprojektet har såklart länge (och framgångsrikt) använt sig av frihetskortet i sin retorik gentemot alternativa samhällssystem, inte minst socialismen. I takt med att samhällsklyftorna fortsätter öka blir det dock ofrånkomligen allt svårare att dölja motsättningarna inom kapitalismen som driver på ojämlikheten (inte minst motsättningen mellan kapital och arbete). Den samtida kapitalismen brottas ständigt med utmaningen att lyckas locka de breda massorna till att fortsätta delta i dess reproduktion. Upphöjandet av det ekonomiska oberoendet som svaret på människans frihetssträvan kan i mitt tycke förstås som en strategisk del av denna kamp.

Förespråkarna för ekonomiskt oberoende år 2021 säger alltså att vägen till frihet är att göra dig mindre ekonomiskt beroende av lönearbete. Detta låter ju faktiskt inte helt olikt Marx tankegångar, men där tar likheterna abrupt slut. Dagens definition av ekonomiskt oberoende är snarast ett eko av vad ekonomihistorikern Karl Polanyi i Den stora omdaningen beskrev som ”frihet på bekostnad av rättvisa”. Polanyis argument är att de positiva friheterna som den kapitalistiska marknadsekonomin i någon mån lyckas tillfredsställa är biprodukter av de negativa friheter som systemet likväl förutsätter – i detta specifika fall ”friheten” att exploatera andras arbete. För det är precis detta negativa frihetsutövande som de som vill leva ”oberoende” på sin passiva kapitalavkastning reproducerar genom sina fondinnehav.

Så hur ”oberoende” mikrokapitalisterna i FIRE-falangen än tror sig vara så förblir de i flykten från sina egna alienerade arbetsliv likväl beroende av andra människors värdeskapande arbete. De förblir beroende av upprätthållandet av en finansialiserad ekonomi som genererar stora ojämlikheter. Även om de själva inte medvetet motiveras av det – lika lite som vi går till jobbet med den uttalade motivationen att reproducera lönearbetet – så bidrar deras jakt på att bli ”rika tillsammans” till att reproducera strukturer som står i vägen för att skapa mänsklig frihet bortom exploatering.

I ett tal från 2010 skriver författaren Göran Rosenberg melankoliskt att ”vi lever i en tid då det ofrånkomliga beroendet är större än någonsin men där vi inte riktigt vet hur vi ska organisera det, där vi alltför länge kanske inbillat oss att friheten kommer av sig själv, att var och en kan vara sin egen lyckas individuella smed.” Ett första steg bort från denna inbillning vore att förkasta myten om det ekonomiska oberoendet, och pröva tanken att det bästa dra åt helvete-kapital vi har för att, med Rosenbergs ord, ”förverkliga en möjlig frihet i ett ofrånkomligt beroende”, skulle kunna vara de arbetskraftssäljande klassernas kollektiva potential.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.