Gunnel Pensar – enda svenska kvinnliga elektorskandidaten i Vasa södra

av Ny Tid

En del borgerliga damer har i tidningarna beklagat sig över att sv. folkpartiet inte nominerat någon kvinnlig elektorskandidat i Vasa läns södra valkrets, medan man i alla andra valkretsar varit mån om att ställa upp kvinnor.

Men ärade damer i svenska folkpartiet — vad sv. folkpartiet försummat, har DFFF i stället beaktat, i det att tre kvinnliga kandidater nominerats inom förbundet i Vasa södra: Gunnel Pensar, Lyyli Kivelä och Tyyne Salo. Av dessa tre är Gunnel Pensar svensk, medan de andra är finska kvinnokandidater.

Vad lärarinnan Gunnel Pensar beträffar, står hon utan tvivel högt över de borgerliga kvinnokandidaterna, hon är en person som hävdar klara, egna meningar. Gunnel Pensar härstammar frän centrum av svenska Österbotten. Hon känner väl hela landskapet efter att ha innehaft tjänst på olika platser, men det är inte bara landskapet som sådant hon känner till, utan själva folket, dess strävanden och behov. Därför är hon en lämplig representant för alla österbottningar, och främst för dess kvinnor.

Gunnel Pensar har under många år tagit aktivt del i fredsarbetet, och hon anser att presidentvalet främst bör gå i fredens tecken. Det är också därför hon helt naturligt omfattar den enda klara fredskandidatens, Eino Kilpis kandidatur.

Under kriget hjälpte Gunnel Pensar sin man vid redigeringen av Fredsposten som då var intensivt kontrollerad av censuren, varför ofta större delen av artiklarna ströks. I alla fall lyckades det dock makarna Pensar att insmyga en mängd värdefulla fakta och artiklar. För Gunnel Pensar har sedan dess fredstanken också i fortsättningen varit vad som legat hennes hjärta närmast.

För ett par år sedan besökte Gunnel Pensar på inbjudan Polen. Hon fick där se inte blott de fruktansvärda resultaten av Hitler-bödlarnas framfart, men även något annat och nytt: ett fritt och framstegssinnat Polen, uppbyggt enligt socialismens grundprinciper till alla folkgruppers välstånd och lycka. Hon fick se den nya polska kvinnan, frigjord, kamratlig och vaken, som aktivt tar del i samhällsbygget. Polen-besöket stimulerade Gunnel Pensar till om möjligt ännu större aktivitet i arbetet för freden och framsteget. Som medlem av Vasa stadsfullmäktige har hon haft goda möjligheter att verka för en positiv lösning i frågor till fromma för folket och kulturen.

Gunnel Pensar är enda svenska kvinnliga elektorskandidaten i Vasa läns södra valkrets. Hon för kvinnornas talan, hon stöder fred och framsteg. Därför kan också alla kvinnor, oberoende av vilka kretsar de för övrigt räknar sig tillhöra, ge sin röst till henne. Österbottniska kvinnor — rösta på Gunnel Pensar, nr. 21.

Fram för kvinnliga kandidater vid politiska val! En dag kan kvinnorna om de enigt och fulltaligt sluter upp kring en egen kvinnlig presidentkandidat, få se landets högsta post besatt med en av deras likar.

Väljare

Fotnot: Riksdagsledamoten, journalisten och ministern Eino Kilpi fick drygt 18 procent av rösterna i presidentvalet 1956, där centerpartisten Urho Kekkonen valdes för första gången. Kilpi var socialdemokrat som under hela sin politiska karriär rörde sig vänsterut, antagligen delvis påverkad av hustrun Sylvi-Kyllikki (f. Sinervo). Sylvi-Kyllikki hoppade 1947 över från SDP till DFFF efter att riksdagsledamoten och redaktören Atos Wirtanen fått sparken från Arbetarbladet. Även Wirtanen bytte som känt parti och fick i stället anställning som chefredaktör för Ny Tid. Eino Kilpi beslöt sig för att byta parti samtidigt som sin hustru. 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.