I Ny Tids spalter har man flitigt diskuterat prozac kontra psykoterapi, men vad ska vi egentligen tro om den allra modernaste behandlingsformen, psykologiska konsultationer på nätet? I Danmark är det inte nog med att den finns – e-psyk heter tjänsten och har fjorton psykologer och en psykiater anställda – utan den har redan hunnit utvärderas – närmare bestämt av två psykologistuderande, Vilhelm Loensted och Mads Schramm, som skrivit sitt examensarbete om den.Vad är då resultaten?

Jo, att de två studerandena, som uppger att de från början var ganska skeptiska, av allt att döma blivit inte så litet imponerade. Människor som gått i gruppterapi på nätet öppnar sig minst lika mycket som människor som deltar i grupper där man verkligen träffas, och deras utbyte i form av förbättrad självkänsla är lika stort. På nätet kan man uppleva hela spektrumet av mänskliga kontakter – inklusive vänskap och förälskelse. Nätets stora fördel är anonymiteten. I den mån det fortfarande uppfattas som en smula genant att gå i terapi betyder nätterapi att trösklarna blir lägre.


En av e-psyks anställda, psykologen Tinna Twisborg Bach, förklarar: ”Det betyder inte längre nånting hur man låter, luktar eller ser ut, utan bara hurudan man är. Det som når den andra är så att säga rent innehåll. Det är hjärnan, självet eller själen, beroende på vilken terminologi man föredrar.”
Loensted och Schramm konstaterar avslutningsvis att nätkommunikation länge har uppfattats som en flykt från verkligheten men föreslår nu att det kanske snarare är vår uppfattning om verkligheten som behöver förändras: ”verkligheten finns kanske bara inuti våra huvuden, vi skapar kanske var för sig vår egen värld, och vårt förhållande till våra medmänniskor består kanske när allt kommer omkring först och främst av våra föreställningar om andra människor.”
Så långt Loensted och Schramm men nu undrar jag: kära läsare, hur mycket av allt detta är ni beredda att köpa?
Själv slår jag bakut, och det av alla krafter. Visst, som en människa som lever av – fastän gudskelov ändå inte för – att skriva kan jag ju inte tycka annat än att det är utmärkt att det finns ett sätt att umgås där det första intrycket av en har att göra med ens språk snarare än med ens utseende. Likaså tycker jag givetvis att det är fantastiskt att man över hur stora avstånd som helst har möjlighet att hitta människor som delar ens intressen – eller ens problem – hur udda de än må vara och att man kan öppna sig för dem utan rädsla för att förlora ansiktet. (Är det förresten inte just den nya nät-verkligheten som låter oss förstå vad det egentligen betyder, detdär uttrycket ”att förlora ansiktet”?)
Samtidigt kommer jag emellertid att tänka på Robert Putnams uppmärksammade bok Bowling alone som visar att amerikaner idag är avsevärt mindre socialt engagerade, mindre organiserade i föreningsliv och har färre sociala kontakter än de hade på femtiotalet: symbolen för detta är för Putnam att de visserligen ägnar sig åt bowling i samma utsträckning som förut – men ensamma snarare än i klubbar. Orsakerna finner Putnam i att människors liv blivit så mycket mer splittrade i rumsligt avseende – man bor, handlar och jobbar på olika ställen – och i TV-tittandet. (Jo, han nämner också det faktum att allt fler kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden men det gör han litet försiktigt, för han är trots allt en politiskt korrekt östkustliberal.)
Men om TV:n bidragit till att göra oss till konsumenter snarare än medborgare, vad blir då de samhälleliga konsekvenserna om vi låter nätet intala oss att verkligheten bara finns inuti våra huvuden och att vi var och en skapar vår egen värld? Ska vi nu verkligen också börja umgås ensamma? Ska vi slå oss till ro med att våra vänskaper inte är nånting annat och mera än våra föreställningar om vänskap? Ska vi inte snarare insistera på att en viktig del av vänskap är att förhålla sig till hur våra vänner ser ut, låter och luktar – liksom det överhuvudtaget är en viktig del av att vara människa att förhålla sig till hur medmänniskorna ser ut, låter och luktar?
Det är inte bara hi-tech vi behöver. Vi behöver också hi-touch.

 

Merete Mazzarella

 

Lämna en kommentar