Jag har varit på en veckas nostalgitripp i Finland för att få en insprutning av finländsk kultur och vildmark – för att kunna klara av att resten av året bo i förskingringen. Till trippen hör skogsarbete, vedsågning, bastubadande, mat, dryck och sång, speciellt alla finska vemodiga och sorgliga snyftvisor som finns. Denna sommar tillkom ännu sommarteater i två olika versioner. Den första versionen var Anneli Jätteenmäkis sorti från den politiska scenen och den andra var Imatra sommarteaters uppsättning avSatumaa.

Egentligen finns det väl inte något att tillägga om Anneli Jäätteemäki, som inte sagts eller skrivits någonstans, men ett visst behov har jag ju ändå att granska det skedda genom jämställdhets- och könsglasögonen. Eftersom Jäätteenmäki var den första kvinnliga statsministern i Finland blev hon representant för det kvinnliga könet och därmed finns det många som på basen av det skedda drar slutsatser att kvinnor inte klarar av ett så tufft jobb.

Barbro Teir skrev i Hbl att det skedda inte var ett bakslag för kvinnorna, men i mitt tycke med fel argument. Hon ansåg att Jäätteenmäki inte blivit statsminister för att hon var kvinna utan för att hon var det största partiets ordförande. Men, men, Jäätteenmäki skulle inte ha blivit centerns ordförande om hon inte varit kvinna. Det var just det som fick partiet att lyfta i opinionerna (och det räknade partistrategerna med) och just detta att hon var kvinna (inte Irakfrågan) gav enligt min åsikt de röster åt centerpartiet som fick partiet att bli det största i valet. Jag tycker att det var ett bakslag därför att de kvinnor som röstat på centern (troligtvis för första gången i sitt liv) gjorde det på grund av Anneli Jäätteenmäki och så sitter de nu med sin Svarte Petter (i form av Matti VanhanenSeppo Kääriäinen och Markku Koski) på hand!

På sikt kommer detta möjligen att gynna samlingspartiet, eftersom jag inte tror att vänstersympatiserande kvinnor röstat på centern på grund av Jäätteenmäki, men däremot många borgerligt tänkande. Men det kräver att samlingspartiet skärper sig i jämställdhetsfrågor och även utåt visar att man i partiet litar på kvinnor. Samlingspartiets image är ju i dag ganska ”grabbig”.

En annan aspekt på Jäätteenmäki är att hon som person och politiker var minst lika tuff som vilken man som helst, så någon feministsjäl var och är hon inte. Hon tog upp vissa jämställdhetsfrågor som t.ex. löneskillnader mellan kvinnor och män, men hon ifrågasatte inte den manliga maktstrukturen – skulle hon ha gjort det skulle hon aldrig ha blivit vald till centerpartiets ordförande.

Anneli Jäätteenmäki fick smaka på egen medicin, hon var en av de mest aktiva i drevet mot Arja Alho på sin tid, så hon borde veta hur drevet drivs och vad konsekvenserna är. Men trots allt detta måste jag konstatera att jag förundrar mig över att hon blev så ensam till slut – inte en själ som stödde henne. Nog fick jag det intrycket av att gubbarna i centern satt sig på sidan om ringen för att se hur det går och kanske en och annan gubbe inte var så olycklig över resultatet? Men troligtvis har vi inte ännu sett slutscenen av denna sommarföreställning.

En annan föreställning som borde avslutas med det snaraste är Imatra sommarteaters uppsättning av Satumaa, en tangomusical om Unto Mononens liv. Det var länge sen jag varit på sommarteater och de bästa föreställningarna har jag sett i Närpes, bl.a. en oförglömlig uppsättning av Brechts Herr Puntila och hans dräng med Georg Backlund i huvudrollen. Chocken var alltså stor när jag i Imatra fick mig serverat ett hopkok av Unto Mononens liv utan röd tråd eller analys men med en hel massa hemska under naveln ”skämt”. Det var enligt min mening en grov underskattning av publiken, vilket borde få sponsorerna att dra sig ur det hela. En kulturgärning vore att lägga ner uppsättningen.

Men visst händer det positiva saker även i sommarvärmen. Köp av sextjänster bör bli straffbart, föreslår en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet. Det bör också bli straffbart att marknadsföra sextjänster. Arbetsgruppen överlämnade sitt delbetänkande till justitieminister Johannes Koskinen i början av juli. Bestämmelsen skall gälla köp av sextjänster på allmän eller enskild plats och även i övrigt alla former av köp. Straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader. Även försök att köpa sextjänster skall vara straffbart. För närvarande är det inte straffbart att köpa sextjänster i Finland.

Kriminaliseringen är nödvändig enligt arbetsgruppen eftersom den yrkesmässiga koppleribrottsligheten har ökat märkbart. Enligt arbetsgruppen kunde man på detta sätt bl.a. minska efterfrågan på sexuella tjänster och koppleribrottsligheten. Erfarenheterna av kriminaliseringen av köp av sextjänster i Sverige tyder på detta, konstateras det i arbetsgruppens pressinformation.

Detta är verkligen goda nyheter. Lagförslaget går ut på remiss och skall sedan behandlas av riksdagen. Nu gäller det för kvinnoorganisationerna och andra organisationer som vill ha en bättre lagstiftning att vara aktiva. I Nya Zeeland har man gjort andra beslut. I parlamentet beslöts med en rösts övervikt att legalisera bordellerna! Och redan de följande dagarna fanns det annonser i tidningarna som lockade kvinnor till branschen! Se illustrationen invid. Det skulle vara viktigt att de nordiska länderna, som kommit långt ifråga om jämställdhet, försvarar kvinnors rätt till kroppslig integration och lagstiftar om att män inte har en medfödd rätt att använda sig av kvinnors kroppar. En lagstiftning som troligtvis inte är nödvändig i en värld där feministisk jämställdhetspolitik råder.

 

Marianne Laxén

Lämna en kommentar